Наставник као подршка развоју вештине учења

Каталошки број програма: 632  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција наставника за организовање наставe која доприноси развоју вештине учења

*Разумевање улоге наставника у развоју компетенција за учење *Оспособљавање наставника за избор и коришћење различитих стилова и принципа учења у настави *Оспособљавање наставника за избор метода које су примерене индивидуалним карактеристикама ученика и постизању циљева и исхода

*Наставници схватају своју улогу у развоју компетенције за учење * схватају значај коришћења различитих стилова учења у настави *овладавају основним принципима учења у раду са ученицима кроз осмишљавање наставних ситуација у којима се они могу примењивати * користе адекватне,подстицајне методе у раду, које доприносе ефикасном учењу

 • 1. дан
  • Увод у програм обуке Разумевање улоге наставника у развоју компетенција за учење
  • Подршка учењу коришћењем различитих стилова учења уз уважавање индивидуалних могућности ученика
  • Психолошки принципи учења
  • Избор метода рада примерених индивидуалним карактерис. ученика и постизању циљева и исхода наставе
  • Кључне тачке учења и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.