Органска пољопривреда у настави – организација практичних вежби и практичних задатака

Каталошки број програма: 922  

Не

Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Хаџића Светића 18, sspolskosom1@ptt.rs, 025482586, 025482388, 025429355

Јово Ћато, jovo.cato@gmail.com, 025482388, 0694825860, 025429355

Дејан Милосављевић, дипл.инж. ратарства, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика ;

Јово Ћато, дипл.инж. пољопривреде, Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор; Владимир Поповић, дипл.инж. пољопривреде, Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Изградња капацитета и унапређивање стручних знања, вештина и способности наставника, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања, кроз наставу вежби изборних предмета из органске производње.

Упознавање наставника средњих пољопривредних школа са модификованим и осавремењеним наставним програмом за изборни предмет Органска прозводња. Оспособљавање наставника за примену и организацију вежби, коришћењем Приручника за органску производњу.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данОрганизација наставе у предмету Органска производња Законска регулатива у области органске производњеПољопривредна техника у органској производњи2. данОрганизација вежби и практичног рада у биљној производњиПродаја органских производа

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара је 3.500,00 динара и обувата штампани материјал за праћење семинара и "CD" са свим предавањима и елктронском верзијом приручника и практикума органске производње.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пожаревац Јово Ћато, Владимир Поповић 19 3.88
2 Пожаревац Јово Ћато, Владимир Поповић 20 3.86
3 Пожаревац Јово Ћато, Владимир Поповић 16 3.93

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.89