Вештине грађења односа са децом и родитељима

Каталошки број програма: 24  

Не

ПР агенција ”Центар Ивес”, Patrijarha Čarnojevica 22, Novi Sad, info@familylab.rs, 0652003349

Ивана Мушкиња, info@familylab.rs, 0652003349, 0652003349

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд

васпитни рад

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Професионално оснаживање запослених у образовно-васпитним и образовним установама за успешну комуникацију и активно грађење односа поверења и сарадње са децом и родитељима.

Стицање знања о релационој компетенцији и њеном доприносу разумевању и реализацији Основа Програма. Вештине препознавања и подстицања развоја капацитета деце као компетентних социјалних актера. Оспособљавање за грађење односа кроз који се деца уче социјалним, емоционалним вештинама- нпр.решавању проблема, емпатији, тражењу решења, саморегулацији, преузимању личне и друштвене одговорности. Стицање знања и вештина којима професионалац гради однос сарадње са родитељима. Оспособљавање за примену комуникационих техника у односима са децом и родитељима. Стицање вештина за развој самосвести, проактивности и флексибилности учесника у односима са децома и родитељима. Стицање вештина за јачање капацитета учесника за рефлексију проф. искуства.

Разумеју основне концепте о релационoj компетенцији и њен допринос разумевању и реализацији Основа Програма. Примењују их у раду и комуникацији са децом и родитељима. Сензибилисани за посматрање деце и родитеља као активних субјеката у односу сарадње. Граде однос узајамног поштовања са децом и родитељима. Негују проактивни приступ у раду и усмерени су на решавање изазова. Оспособљени су и преузимају одговорност за успостављање реда, атмосфере и динамике рада. Рефлектују о свом раду и померају границе свог професионалног деловања. Учесници ”виде” свако дете (и родитеља) према његовим личним премисама и према томе одређују своје понашање поштујући захтеве ситуације, проф. вредности и етике.

 • 1. дан
  • Основни концепти релационих компетенција
  • Пауза
  • 2. Интегритет и сарадња
  • Пауза
  • Сукоб и лични говор
  • Пауза
  • Осећај личне вредности и самопоуздање
 • 2. дан
  • Међуљудски односи (равноправно достојанство, вођство)
  • Пауза
  • Отпори и блокаде у односима између професионалаца и родитеља.
  • Пауза
  • Вештине вођења разговора (метод и технике)
  • Пауза
  • Развој колегијалне сарадње

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 нето по учеснику, (плус трошкови пута и смештаја за реализаторе, освежење у паузама семинара)