Игре у природи, игре са ризицима

Каталошки број програма: 822  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717

Тијана Боговац, tbogovac@gmail.com, 0642057296, 0642057296

Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица

Милијана Гајић, Мастер васпитач, Предшколска установа Чукарица; Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подржати учеснике да унапређују праксу у области игара у природи и игара са ризицима путем рефлексије у заједништву са другим актерима васпитно - образовног процеса у вртићу

Упознати учеснике са значајем и врстама игара у природи и играма са ризицима Подржати учеснике да препознају дете као компетентно биће које активно учествује у свом учењу и развоју Подржати учеснике да препознају изазове и ресурсе за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу Упознати учеснике са методичким приступом играма деце у природи и играма са ризицима Подржати учеснике да препознају могућности за развијање пројекатног приступа у раду са децом инспирисане овим играма Подржати учеснике за креирање подстицајне средине за игре у природи са ризицима у заједништву са породицом и локалном заједницом Подржати учеснике за креирање стратегије за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу

Учесници поседују знања о значају и врстама игара у природи и игара са ризицима Учесници препознају да је дете компетентно биће које активно учествује у свом учењу и развоју Учесници препознају изазове и могуће ресурсе за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима у вртићу Учесници су упознати са методичким приступом овим играма Учесници препознају могућности за развијање пројектног приступа у раду са децом инспирисане играма у природи и играма са ризицима Учесници су стекли сазнања о значају грађења партнерства са породицом и локалном заједницом у креирању подстицајне средине за игре у природи и игре са ризицима Учесници су оснажени да креирају стратегије за унапређивање праксе игара у природи и игара са ризицима

 • 1. дан
  • Значај и врсте игара у природи и игара са ризицима и слика о детету као компетентном бићу
  • пауза
  • Изазови и ресурси за покретање промена праксе у области игара у природи и игара са ризицима
  • пауза за ручак
  • Методички приступ и пројекти са децом инспирисани играма у природи и играма са ризицима
  • пауза
  • Креирање подстицајне средине за игре у природи, игре са ризицима и стратегије за унапређивање праксе

30

дана: 1
бодова: 8

73000 дин укупна цена семинара (трошкови учешћа за 30 учесника, трошкови материјала, пута и по потреби смештаја)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Чукарица, вртић Филмић, Милоја Закића 48. Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.95
2 Предшколска установа "Радосно детињство", вртић "Маслачак", Народног фронта 42, Нови Сад Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.73
3 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, за ПУ "Радост" Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.99
4 Центар за стручно усавршавање Чачак, за ПУ Моје детињство" Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.52
5 Београд, Удружење васпитача Београда, у ПУ Чукарица, вртић Царић, Младена Митрића бб Милијана Гајић, Тијана Боговац 28 3.95
6 Центар за стручно усавршавање Чачак, за ПУ Моје детињство" Милијана Гајић, Тијана Боговац 24 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, за ПУ Моје детињство" Милијана Гајић, Тијана Боговац 22 3.96
8 Центар за стручно усавршавање Чачак Милијана Гајић, Тијана Боговац 12 3.95
9 ПУ "Радост", Кабларска бб, Нови Бановци Милијана Гајић, Тијана Боговац 29 4
10 ПУ "Бошко Буха", Инђија Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.85
11 Дечји вртић "Невен", Цара Душана 22, Врање Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.99
12 Дечји вртић "Невен", Цара Душана 22, Врање Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
13 Предшколска установа "Невен", Прибој Милијана Гајић, Тијана Боговац 29 4
14 Вртић "Бамби", Насеље Ослободиоци Ваљева Бб Милијана Гајић, Тијана Боговац 28 3.99
15 Удружење васпитача Колубарског округа, Насеље Ослободиоца Ваљева 26 Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
16 Етно село "Моравски конаци", Велика плана Милијана Гајић, Тијана Боговац 24 4
17 Предшколска установа Чукарица, вртић Царић Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
18 Вртић T&T kids, Miladina Petrovića 25/1 Милијана Гајић, Тијана Боговац 18 4
19 Генерала Јуришића бр.3 , вртић "Бамби" Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
20 Генерала Јуришића бр.3 , вртић "Бамби" Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
21 УПВО "Полетарац" Рума, вртић "Коцкица 2" Ул. Алексе Шантића бб Рума Милијана Гајић, Тијана Боговац 29 4
22 УПВО "Полетарац" Рума, вртић "Коцкица 2" Ул. Алексе Шантића бб Рума Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.98
23 Вртић "Орашчић", Видиковачки венац 75, Београд, Раковица Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.99
24 ПУ “Ракила Котаров Вука”, Лазаревац, вртић "Дечје царство", улица Дула Караклајића 31а Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
25 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице Милијана Гајић, Тијана Боговац 28 4
26 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице Милијана Гајић, Тијана Боговац 29 4
27 ПУ "Миша Цвијовић", Пријепоље, вртић "Наша радост", Санџачких бригада 9 Милијана Гајић, Тијана Боговац 27 4
28 ПУ Лане, Гроцка, вртић Весељко , Калуђерица”, Краља Петра I бб Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 3.99
29 ПУ "Дечја Радост", зграда Управе , Жарка Зрењанина 25, Панчево Милијана Гајић, Тијана Боговац 30 4
30 Kralja Petra I Karađorđevića 4, Novi Kneževac Милијана Гајић, Тијана Боговац 29 4
31 Драгослава Весића 12, Жабари, ПУ Мајски цвет и за ПУ "14 Октобар", Мало Црниће Милијана Гајић, Тијана Боговац 28 4

Укупно учесника: 864 | Просечна оцена: 3.96