Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

Каталошки број програма: 25  

Не

ПР агенција ”Центар Ивес”, Patrijarha Čarnojevica 22, Novi Sad, info@familylab.rs, 0652003349

Ивана Мушкиња, info@familylab.rs, 0652003349, 0652003349

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд

Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професионално оснаживање запослених у образовно-васпитним и образовним установама за успешну комуникацију и активно грађење односа поверења и сарадње са децом и родитељима.

Стицање знања и информација о релационој компетенцији и њеној примени у пракси. Оспособљавање за примену комуникационих техника у односима са децом и родитељима. Умеће препознавања, мобилисања и подстицања развоја капацитета ученика кроз однос поверења и сарадње. Оспособљавање за учење ученика социјалним и вештинама-нпр. решавању проблема, емпатији, тражење решења а не кривца, односу сарадње, толеранцији. Стицање знања и вештина којима учесник професионалац гради однос сарадње са родитељима. Јачање капацитета учесника за рефлексију професионалног искуства са циљем осигуравања компетентног и одговорног рада у складу са професионалним вредностима и циљевима

Разумеју основне концепте релационе компетенције и примењују их у раду и комуникацији са ученицима и родитељима.; Проактивни су и усмерени су на решавање проблема; Оспособљени су и преузимају одговорност за успостављање реда, атмосфере и динамике рада. Осетљиви за препознавање значаја добрих односа за развој детета и ученика; Граде однос узајамног поштовања са ученицима и родитељима.; Рефлектују о свом раду и померају границе свог професионалног деловања. Учесници ”виде” сваког ученика (и родитеља) према његових личним премисама и према томе одређују своје понашање.

 • 1. дан
  • Основни концепти релационих компетенција
  • Пауза
  • 2.Интегритет и сарадња
  • Пауза
  • 3. Сукоб и лични говор
  • Пауза
  • Мозак- шта интерпесрсонална неуробиологија каже о односима
 • 2. дан
  • 1. Квалитет међуљудских односа (равноправно достојанство,личне и друшвена одговорност)
  • Пауза
  • 2. Отпори, изазови и блокаде у односима између професионалаца и родитеља.
  • Пауза
  • 3. Вештине сарадње са родитељима, родитељски састанак
  • Пауза
  • Развој колегијалне сарадње ”Професионалци помажу професионалцу”

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 нето по учеснику, (плус трошкови пута и смештаја за реализаторе, освежење у паузама семинара)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пета београдска гимназија, Београд Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.9
2 Основна школа ”Бранко Пешић” Земун Ивана Мушкиња, Душанка Попов 28 3.94
3 Гимназија ”Свети Сава”, Београд Ивана Мушкиња, Душанка Попов 17 3.88

Укупно учесника: 75 | Просечна оцена: 3.91