Мобилни телефон – моја мини учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 320  

Да

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ана Живковић, Дипл. филолог за енглески језик , ОШ „Чегар„ Ниш; Марјан Миланов, Дипл. филолог за енглески језик , ОШ „Добринка Богдановић„, ТШ Бабушница;

Ана Живковић, Дипл. филолог за енглески језик , ОШ „Чегар„ Ниш; Марјан Миланов, Дипл. филолог за енглески језик , ОШ „Добринка Богдановић„, ТШ Бабушница;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање дигиталних компетенција полазника и њихово мотивисање за ефикасно, промишљено и безбедно коришћење мобилних апликација и веб алата за учење са циљем осавремењивања и унапређивања процеса наставе и учења.

• Оспособљавање полазника за самосталан и сараднички рад у онлајн окружењу, помоћу Гугл диска, Гугл едукативних апликација и одабраних мобилних апликација и веб алата за учење; • Оспособљавање полазника за прављење интерактивних видео лекција, видео материјала и анимација за потребе наставе; • Оспособљавање полазника за креирање и коришћење онлајн тестова и квизова за праћење и вредновање постигнућа и рада ученика; • Упознавање учесника са могућностима и предностима дигиталне Гугл учионице (Google Classroom) и система за управљање учењем

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља1.1 Ефикасна примена ИКТ у настави: е-настава и м-настава1.2 Гугл драјв и документ1.3 Гугл презентација1.4 Гугл упитник/тест2. недеља2.1 Алати за израду анимација и видео материјала2.2 Алати за израду интерактивних видео материјала и лекција2.3 Алати за израду проширене реалности (augmented reality) и 3D наставног материјала3. недеља3.1 Алати за формативно оцењивање кроз тестове и квизове3.2 Гугл учионица - као платформа за мешовито учење и учење на даљину3.3 Етика и безбедност на интернету3.4 Завршни сусрет

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику јe 3000 динара (до 10 учесника), 2500 динара (11-20 учесника), 2000 динара (21-30 учесника). Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке, док путни трошкови реализатора за завршну проверу знања и надокнада за коришћење простора за рад нису укључени у цену.