РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Каталошки број програма: 163  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Нина Беретић, Професор разредне наставе, ОШ „Братство јединство“, Сомбор

Мирјана Милчић, Дипломирани психолог, ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Нина Беретић, Професор разредне наставе, ОШ „Братство јединство“, Сомбор

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
медицинска сестра – васпитач - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање полазника за едукацију деце о разумевању потреба,развој самосвести и самоафирмације у интеркултуралном окружењу, холистички приступ конфликтима,развој свести о вредностима за квалитетан живот,рад и комуникацију у савременом друштву.

Оспособљавање за: - примену адекватних техника и метода рада са децом у циљу превенције насилног понашања; - примену адекватних поступака и стратегија у превазилажењу конфликтних ситуација; - социјалне вештине конструктивног решавања конфликата – холистика; - објективно расуђивање, аргументацију и евалуацију у конфликтној ситуацији; - поучавање деце о стратегијама учења и памћења, планирања објективних и позитивних реакција на конфликтне ситуације у интеркултуралном окружењу; - стицање знања о интеркултуралном учењу као виду међусобног упознавања без предрасуда и стереотипа и преношења таквог знања на децу; - квалитетну комуникацију и заједнички рад који су засновани на систему позитивних вредности друштва.

Учесници ће бити способни за: - трансфер знања – како поступити у конфликтној ситуацији, разоткрити елементе и фазе конфликта, учити из ситуације ради превенције будућих конфликата; - отвореност према новим видицима, стратегијама, техникама, методама поступцима решавања конфликата; - превентивно деловање у високоризичним ситуацијама за одређени узраст, социјалну и културну припадност деце; - активно слушање и ненасилну комуникацију као вештине које ће умети да пренесу на децу; - стварање идентитета код деце, воље за конструктивну сарадњу и дијалог као предуслова за живот и рад у савременом друштву.

 • 1. дан
  • Уводна реч
  • Тест
  • Пауза
  • Конфликти и шта са њима?
  • Фазе конфликта
  • Вежба - анализа односа и успостављање поверења
  • Пауза
  • Вежба - конфликтни стилови
  • Радионица – деца у конфликтима и деци о конфликтима
 • 2. дан
  • Вештина решавања конфликата
  • Знање је моћ – професионализам
  • Пауза
  • Вежба - знањем до решења
  • Вежба – Светско, а наше!
  • Пауза
  • Радионица – драматизација конфликтне ситуације
  • Ко се боји вука још?

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 5.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић" Мирјана Милчић, Нина Беретић 29 4
2 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пландиште Мирјана Милчић, Нина Беретић 30 4
3 ОШ "Маршал Тито" Мирјана Милчић, Нина Беретић 20 3.95
4 ОШ "Десанка Максимовић" Мирјана Милчић, Нина Беретић 19 3.98
5 ОШ "Јоца Милосављевић", Багрдан, Јагодина Мирјана Милчић, Нина Беретић 26 3.98
6 ОШ "Десанка Максимовић", Ново село Мирјана Милчић, Нина Беретић 23 3.97
7 ОШ "Моша Пијаде", Гудурица Мирјана Милчић, Нина Беретић 29 3.79
8 ОШ "Вук Караџић", Бајмок Мирјана Милчић, Нина Беретић 25 3.93
9 Основна школа "Јован Јовановић Змај", Хајдучица Мирјана Милчић, Нина Беретић 30 3.96
10 Основна школа "Соња Маринковић" Суботица Мирјана Милчић, Нина Беретић 29 3.77
11 ОШ "22.август" , Буковац Мирјана Милчић, Нина Беретић 27 3.85
12 ОШ "Сава Шумановић" , Ердевик Мирјана Милчић, Нина Беретић 28 3.94

Укупно учесника: 315 | Просечна оцена: 3.93