Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Каталошки број програма: 796  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Душица Малбаша, специјалиста, Центар за драмски метод ИнДрама; Слађана Драшковић, Дипломирани васпитач , Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер, ПУ“Звездара Београд; Тања Ахел, Мастер, ПУ“11.април“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање теоријских и практичних знања учесника како драмски метод у пројектном планирању обезбеђује комплексна и оригинална решења, да програм васпитно образовног рада са децом буде интегрисан, а процес учења акт открића, истраживачки и критички.

Унапређење знања полазника о пројектном планирању и тематском истраживању помоћу драмских техника, где исход није унапред одређен него се открива у процесу. Упознавање са појмом драмског-истраживачког учења и његова имплементација у оквиру пројекта. Усвајање унутрашње динамике пројектног планирања. Унапређење знања полазника са специфичним драмским техникама које подстичу и пружају могућност деци и васпитачима да активно и заједнички партиципирају у планирању и реализацији пројекта. Упознавање полазника са драмском педагогијом кроз пројектно-драмски приступ „Експертски плашт“. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад и отвореност према новим садржајима и методама. који процесу рада обезбеђују партнерски однос.

Учесници ће теоријски и практично овладати драмским методом као едукативним алатом у пројектном приступу. Савладаће путеве и начине како да дечју социо-драмску игру улога развију у пројекат. Разумеће структуру и динамику пројекта. Упознаће се са начинима склапања драмског уговора и преузимање улоге кокреатора планирања кроз пројектно драмско-истраживачко питање. Очекујемо да ће код учесника настати промена у комуникацији дете/васпитач/родитељ, променом статуса кроз драмски израз, што за децу представља велику развојну добит, а за васпитача изазов. Примениће драмски метод и пројектни приступ, тимски, професионално и са ентузијазмом, планирање ће постати садржајније, интегрисано и одговориће савременим концептима развојне психологије.

 • 1. дан
  • Уводна радионица - упознавање
  • Пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање 1. фаза
  • Пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање 2. фаза
  • Пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање 3. фаза
 • 2. дан
  • Васпитач у улози
  • Плашт експерат - 1. део
  • Плашт експерат - 2. део
  • Плашт експерат - 3. део

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 по учеснику за групу од 30 учесника. У цену су урачунати: Хонорари за ауторе и реализаторе. Порези и доприноси.Материјал за учеснике. Смештај и исхрана за реализаторе. Путни трошкови. Уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Бамби, Лозница, Веселина Мисите бр. 26 Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
2 ПУ Бамби, Лозница, Веселина Мисите бр. 26 Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 3.99
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб Душица Бојовић, Гордана Панчић 18 4
4 ПУ Пионир, Вука Караџића 6, Јагодина Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
5 ПУ ПИОНИР ЈАГОДИНА Душица Бојовић, Гордана Панчић 29 3.99
6 ПУ Чаробни свет плус, Миријевски булевар 96, Београд Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
7 ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА, Ваљево, Владе Даниловића 9 Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
8 ПУ Дечја радост, Ћуприја, Брегалничка бб Душица Бојовић, Гордана Панчић 27 3.99

Укупно учесника: 224 | Просечна оцена: 4