Од игре до музичке композиције

Каталошки број програма: 837  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Биљана Голубовић, Мастер васпитач, ПУ "Дечја радост" Панчево; Kristina Planjanin-Simić, Doktor nauka, VŠSSOV Kikinda

Биљана Голубовић, Мастер васпитач, ПУ "Дечја радост" Панчево; Kristina Planjanin-Simić, Doktor nauka, VŠSSOV Kikinda

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање компетенција васпитача за подстицање развоја дечјих музичких способности и оспособљавање за примену неформалних метода музичког васпитања кроз игру.

Улога и значај музичког стваралаштва у програму „Године узлета“, указивање на добробит за дете, повезивање постулата. Упознавање са Орфовим приступом (Орф медијима: говор, покрет, драма, свирање;Орф.педагогији; истраживање, имитација, импровизација, композиција;елементима; ритам, мелодија, импровизација).Овладавање вештина васпитача кроз практичну примену Орф. инструментарија, алтернативних дечјих инструмената и свирања телом у раду са децом.Оспособљавање васпитача да у сарадњи са децом подстакнути претходним искуством (композицијом, познатом игром, причом. покретом...), осмисле нове игре; Подстицање дечјег музичког стваралаштва.Развој ритма кроз природне облике кретања,ритмичко извођење бројалица,тапшалица,хваталица и реквизитима у игри.

Кроз ритмичке, мелодијске и плесне импровизације у раду са децом васпитач уме да препозна и уочи дечја интересовања и у сарадњи са децом осмисли игру и подстакне дечје интересовање за израду и употребу Орфових инструмената, поседује компетенције за подстицање дечјег музичког стваралаштва, стручно су оспособљени за примену адекватних стратегија у креирању сопствених програма рада у складу са Основама програма „Године узлета“поштујући принципе интегрисаности, животности, аутентичности, ангажованости и партнерства као и принцип усмерености на односе.

  • 1. дан
    • Орфов приступ музичком изразу деце као подстицај дечјег целокупног развоја и могућности имплементац
    • Орфови инструменти, њихова израда и практична примена
    • Традиционална музика као темељ Орфовог приступа
    • Дечје музичко стваралаштво

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику и спецификација цене: Појединачна цена семинара износи 1750 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал који користе учесници семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU "Dečja radost" Pančevo, Drinska bb Pančevo Биљана Голубовић, Kristina Planjanin-Simić 30 3.97
2 ПУ "Наша радост" Суботица Биљана Голубовић, Kristina Planjanin-Simić 27 3.93

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.95