Мој час – учење за трећи миленијум

Каталошки број програма: 489  

Не

Основна школа Матко Вуковић, Руђера Бошковића 1,Суботица, osmatkov_su@mts.rs, 0244562573, ,

Светлана Илијашевић, ilijasevicsvetlana@gmail.com, 0244561377, 0608556022,

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетенција наставника за постизање оптималног нивоа индивидуализације наставног процеса ради развијања општих компетенција ученика

Сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење и стицање вештина да се исте дефинишу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данИндивидуализација наставе - од законске регулативе до праксеПланирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељењаПредуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацијиПовратна информација и препорука ученику за даље учење

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 200,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 100,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.93
2 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 3.94
3 ОШ "Матко Вуковић", Руђера Бошковића 1, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.96
4 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 28 3.97
5 Гимназија "Свети Кирило и Методије", Димитровград Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.97
6 Медицинска школа, Е.Н.Максимовића бр.22, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 21 3.95
7 Медицинска школа, Е.Н.Максимовића бр.22, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.92
8 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.87
9 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.94
10 Средња школа "Драгачево", Републике бб, Гуча Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.9
11 Средња школа "Свети Трифун" са домом ученика, Крушевачка 8-10, Александровац Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.98
12 Средња школа "Свети Трифун" са домом ученика, Крушевачка 8-10, Александровац Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.93
13 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.87
14 Прехрамбено - угоститељска школа, Стоје Тошић 23, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.94
15 Машинско- саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 18 3.96
16 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.9
17 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.93
18 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 21 3.95

Укупно учесника: 483 | Просечна оцена: 3.93