Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности

Каталошки број програма: 880  

Не

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, 21000 Нови Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, ,

Бранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, 0638221305,

Драгиња Рамадански, доктор наука, Филозофски факултет; Наташа Ајџановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Драгана Поповић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Маја Крстић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Милорад Миљаковић, Мастер професор слависта, Филозофски факултет, Нови Сад

Драгиња Рамадански, доктор наука, Филозофски факултет; Наташа Ајџановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Драгана Поповић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Маја Крстић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Милорад Миљаковић, Мастер професор слависта, Филозофски факултет, Нови Сад; Мелина Панаотовић, виши лектор, Филозофски факултет, Нови Сад

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознати наставнике са новијим теоријским приступима и практичним решењима примењивим у наставној праксии оспособљавање наставника за примену нових знања у педагошкој пракси.

Упознати наставнике са новијим теоријским приступима у развијању рецептивних говорних вештина и њиховом применом у пракси, са могућим начинима обраде и превенције типичних ортографских грешака, упознати их са применом у настави знања која су везана за комуникативно понашање говорника језика током учења језика, са применом превођења приликом упознавања са књижевношћу током изучавања језика као и о могућностима усвајања супрасегментних средстава са ослонцем на аудио-визуелну очигледност.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данМетоде и поступци за развијање рецептивних говорних вештина: аудирањеПауза Како превести један хијероглиф руске књижевностиПаузаКомуникативно понашање као један од аспеката учења страног језикаТипичне правописне грешке у настави руског језика ПаузаУсвајање супрасегментних средстава са ослонцем на аудио-визуелну очигледност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2500,00 Средства за режијске трошкове факултета: 15% (375 дин.) Средства за Центар за усавршавање наставника 10% (250 дин.) Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал, фотокопирање) 15% (375 дин) Трошкови накнаде за реализаторе програма 40% (1000,00) Трошкови за освежење учесника 20% (500дин.)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад Наташа Ајџановић, Драгана Поповић, Маја Крстић, Милорад Миљаковић, Мелина Панаотовић 7 3.96

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.96