Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Каталошки број програма: 119  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд;

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Шапоњић, ОШ "Чибуковачки партизани" Краљево; Зора Дешић, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Бојана Стојановић, Педагошко друштво Србије; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција одељењског старешине за успешан рад са родитељима

1. Унапређивање знања о улози и пословима одељенског старешине 2. Оснаживање одељенског старешине за конструктивну комуникацију са родитељима 3. Унапређивање вештина одељењског старешине за рад са родитељима на конструктивном решавању конфликтних ситуација са децом 4. Унапређивање знања и вештина одељенског старешине за индивидуално праћење ученика 5. Оснаживање одељенског старешине за примену различитих стратегија рада са родитељима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање са резултатима истраживања ставова родитеља и ученика о сарадњи са одељењским старешиномПаузаПослови одељенског старешинеПаузаКонструктивна комуникација као предуслов добре сарадњеПаузаКонструктивно решавање сукоба2. данНазив теме Праћење индивидуалног напредовања ученика из угла одељенског стрешине [100]ПаузаОдељенски старешина и родитељи на заједничком задатку пружања подршке развоју ученикаПаузаРодитељски састанак - у сусрет потребама и интересовањима родитељаПаузаУнапређивање сарадње школе и родитељаПаузаПриказ Водича за рад одељенског стрешине

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику за оба дана износи 3 500 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95 000 динара. Цена укључује: хонораре за два водитеља,радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња туристичка школа, Отона Жупанчића 4, Нови Београд Александра Калезић Вигњевић, Гордана Чукурановић 28 3.81
2 Основна школа "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Александра Калезић Вигњевић, Гордана Чукурановић 30 3.73

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.77