Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Каталошки број програма: 914  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Горан Петковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитетa у Београду; Зоран Богетић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду;

Горан Петковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитетa у Београду; Зоран Богетић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Невена Мутавџић , мастер економиста , Економски факултет Универзитет у Београду; Алекса Докић, Дипломирани економиста, Економски факултет Универзитета у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника трговинских предмета и квалитета наставног процеса кроз коришћење квантитативног моделирања као савременог метода рада у настави трговинске групе предмета.

Оспособљавање наставника да креирају и користе квантитативне моделе у настави трговинских предмета. Унапређење наставничких вештина коришћењем МС Ексела за квантитативно моделирање. Оспособљавање наставника да презентују резултате квантитативних модела и да примењују различита пословна сценарија. Интеграција и корелација садржаја међу трговинским предметима.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данНеопходност употребе квантитативних модела у настави трговинских предмета (са паузама)Израда модела профитабилности у МС Екселу (са паузама)Управљање асортиманом у трговини (са паузама)Управљање ценама у трговини помоћу квантитативних модела (са паузама)Завршна дискусијаЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)