Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Каталошки број програма: 841  

Не

Предшколска установа "Перка Вићентијевић", Вука Караџића 92, 11500 Обреновац, obdaniste@mts.rs, 0118721283

Дијана Брусин, dijanabrusin71@gmail.com, 0118721283, 0617866151

Вукица Павловић, Мастер, ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац; Дијана Брусин, Мастер, ПУ ,,Пава Сударски“ Нови Бечеј

Вукица Павловић, Мастер, ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац; Дијана Брусин, Мастер, ПУ ,,Пава Сударски“ Нови Бечеј

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Омогућити активно учешће породице у васпитању и образовању своје деце развијањем родитељских компетенција

1. Подршка родитељима у формирању социо-емоционалних компетенција код деце 2. Употпуњавање дечјих породичних искустава одрастања и учења путем партнерства са породицом 3. Освешћивање потреба и капацитета у области родитељства

- Разумевање значаја партнерства породице и вртића за васпитање и квалитетан развој детета - Пружање подршке социјалној добробити детета - Уважавања примарне улоге и значаја породице у васпитању на раном узрасту - Развијена способност успостављања односа са породицом - Поштовање партнерског односа приликом укључивања породице у в-о процес - Разумевање нивоа компетентности родитеља и васпитача - Пружање подршке васпитној функцији породице - Рефлексија педагошке праксе

 • 1. дан
  • „Хајде да се упознамо“
  • Пауза
  • „Самопоуздање и емоционална интелигенцијa“
  • Пауза за ручак
  • „Емпатија“
  • Пауза
  • „Дисциплина, одговорност, казна, похвала“
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2400 динара по учеснику 48 000 динара за групу од 30 учесника

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Обреновац, ПУ "Перка Вићентијевић" Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.64
2 Вртић ,,Дизниленд" Адмирала Вуковића 5 Београд-Вождовац Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.92
3 ПУ ,,Бамби" Опово Бориса Кидрича 10/б Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
4 ПУ ,,Миша Цвијовић" Пријепоље Санџачких бригада 9 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
5 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
6 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
7 ПУ,,14.октобар" Мало Црниће Бајлонијева 125 Вукица Павловић, Дијана Брусин 28 4
8 ПУ ,,Перка Винћетијевић" Обреновац Ивана Штагљара 3 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
9 ПУ ,,Перка Винћетијевић" Обреновац Ивана Штагљара 3 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
10 Вртић ,,Краљица Марија" Милоша Поцерца 6 Београд Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.99

Укупно учесника: 296 | Просечна оцена: 3.96