Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Каталошки број програма: 515  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Тодоровић, , ОШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ „Бата Булић„ Петровац на Млави ;

Биљана Тодоровић, , ОШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ „Бата Булић„ Петровац на Млави ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка наставницима у припреми, реализацији и евалуацији огледно/угледних часова.

Оснаживање наставника у процесу припреме, реализације и евалуације огледно/угледних часова. Унапређивање наставничких компетенција. Квалитетнији наставни процеси. Разумење важности сарадње са свим партнерима у образовно-васпитном раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвођење учесника у програм обукеХоризонтално усавршавање наставникаОгледно/угледни часови - сличности и разлике Умешност управљања одељењем – наставникова снага за успешну реализацију часаПрипрема и реализација огледно/угледних часоваПротоколи за праћење огледно/угледних часова и евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Сава Ковачевић", Црногорска 2, Михајловац Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.94
2 ОШ "Мајшански пут", Мајшански пут 87, Суботица Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.78
3 Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Миомира Бркушанца 2/22, Краљево Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.64
4 ОШ "Доситеј Обрадовић" Милетићева 6, Бела Црква Биљана Тодоровић, Биљана Животић 17 3.88
5 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Биљана Тодоровић, Биљана Животић 25 3.71
6 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.6
7 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Биљана Тодоровић, Биљана Животић 25 3.82
8 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.93
9 Обука се одржава путем Интернета Биљана Тодоровић, Биљана Животић 27 3.98

Укупно учесника: 244 | Просечна оцена: 3.81