Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Каталошки број програма: 841  

Не

Предшколска установа "Перка Вићентијевић", Вука Караџића 92, 11500 Обреновац, obdaniste@mts.rs, 0118721283

Дијана Брусин, dijanabrusin71@gmail.com, 0118721283, 0617866151

Вукица Павловић, Мастер, ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац; Дијана Брусин, Мастер, ПУ ,,Пава Сударски“ Нови Бечеј

Вукица Павловић, Мастер, ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац; Дијана Брусин, Мастер, ПУ ,,Пава Сударски“ Нови Бечеј

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Омогућити активно учешће породице у васпитању и образовању своје деце развијањем родитељских компетенција

1. Подршка родитељима у формирању социо-емоционалних компетенција код деце 2. Употпуњавање дечјих породичних искустава одрастања и учења путем партнерства са породицом 3. Освешћивање потреба и капацитета у области родитељства

- Разумевање значаја партнерства породице и вртића за васпитање и квалитетан развој детета - Пружање подршке социјалној добробити детета - Уважавања примарне улоге и значаја породице у васпитању на раном узрасту - Развијена способност успостављања односа са породицом - Поштовање партнерског односа приликом укључивања породице у в-о процес - Разумевање нивоа компетентности родитеља и васпитача - Пружање подршке васпитној функцији породице - Рефлексија педагошке праксе

 • 1. дан
  • „Хајде да се упознамо“
  • Пауза
  • „Самопоуздање и емоционална интелигенцијa“
  • Пауза за ручак
  • „Емпатија“
  • Пауза
  • „Дисциплина, одговорност, казна, похвала“
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2400 динара по учеснику 48 000 динара за групу од 30 учесника

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Обреновац, ПУ "Перка Вићентијевић" Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.64
2 Вртић ,,Дизниленд" Адмирала Вуковића 5 Београд-Вождовац Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.92
3 ПУ ,,Бамби" Опово Бориса Кидрича 10/б Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
4 ПУ ,,Миша Цвијовић" Пријепоље Санџачких бригада 9 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
5 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
6 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
7 ПУ,,14.октобар" Мало Црниће Бајлонијева 125 Вукица Павловић, Дијана Брусин 28 4
8 ПУ ,,Перка Винћетијевић" Обреновац Ивана Штагљара 3 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
9 ПУ ,,Перка Винћетијевић" Обреновац Ивана Штагљара 3 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
10 Вртић ,,Краљица Марија" Милоша Поцерца 6 Београд Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.99
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Главни трг 9 Кањижа Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.99
12 ПУ ,,Полетарац" Вука Караџића 6 Алибунар Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
13 ПУ ,,Пава Сударски" Нови Бечеј Јаше Томића 1 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
14 ПУ ,,Срећно дете" Нови Кнежевац Карађорђева 4 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
15 ПУ ,,Мајски цвет" Велико Градиште Бошка Вребалова 1 Вукица Павловић, Дијана Брусин 21 3.95
16 ПУ ,,Мајски цвет" Велико Градиште Бошка Вребалова 1 Вукица Павловић, Дијана Брусин 23 4
17 Вртић ,,Ратарска капија" Краљево Ђорђа Радића 1 Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 3.99
18 Вртић ,,Дечја радост" Нови Пазар Кеј Српских жртава бб Вукица Павловић, Дијана Брусин 29 4
19 ПУ ,,Полетарац" Сечањ Вожда Карађорђа 77 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
20 ПУ ,,Радост" Јована Поповића 9 Србобран Вукица Павловић, Дијана Брусин 28 3.98
21 ПУ,,Наша радост" вртић ,,Санда Марјановић" Пазинска 4 Суботица Вукица Павловић, Дијана Брусин 27 4
22 ПУ ,,Анђелка Ђурић" вртић ,,Дечја радост" 1. октобра бб Бела Црква Вукица Павловић, Дијана Брусин 18 4
23 ПУ ,,Радост" Маршала Тита 24 Чока Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
24 ПУ ,,Десанка Максимовић" Иве Лоле Рибара 4 Житиште Вукица Павловић, Дијана Брусин 28 4
25 ПУ ,,Миша Цвијовић" Пријепоље Санџачких бригада 9 Вукица Павловић, Дијана Брусин 25 4
26 ПУ ,,Полетарац" Вука Караџића 6 Алибунар Вукица Павловић, Дијана Брусин 19 3.99
27 ПУ ,,Кунг Фу панда" Сутјеска 32/ц Београд-Котеж Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
28 ПУ ,,Кунг Фу панда" Милоша Обреновића 155 Обреновац Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
29 Vrtić ,,Sveti Sava" Barajevo, Barajevska 7 Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 4
30 Вртић ,,Биберче" Барањска бб Зрењанин Вукица Павловић, Дијана Брусин 30 3.98

Укупно учесника: 842 | Просечна оцена: 3.98