Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Каталошки број програма: 262  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, ВМА, Београд

Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, ВМА, Београд; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, ВМА, Београд; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, ВМА, Београд; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање личних и професионалних компетенција запослених у образовању за разумевање значаја конструнктивног превазилажења стреса за очување менталног здравља и упознавање са вештинама које могу унапредити резилијентност

- Стицање основних знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености; - Упознавање са изворима стреса, препознавање фактора ризика за појаву стреса - Стицање знања и вештина за ефикасно управљање личним и професионалним стресом; - Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања стреса - Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања - Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса.

наставник разредне наставе
Наставнинаставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у oсновној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Стрес Пауза за одмор Породица, личност и стрес Пауза за одмор Повезаност мисли, емоција и понашања Пауза за одмор Технике управљања стресом

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Kragujevac Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 21 3.95

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.95