Екологиши се

Каталошки број програма: 787  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Невена Перић, Спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац;

Невена Перић, Спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Соња Милетић, Професор разредне наставе , ОШ„Бранислав Нушић„ ;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за креативну реализацију наставних и ваннаставних активности у области екологије, усмерену ка исходима.

Упознавање полазника са могућностима креирања наставе у области екологије усмерене ка остваривању исхода и стандарда. Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика кроз наставне садржаје, еколошке принципе, појмове и каузалне односе, примере из живота у циљу очувања животне средине и здравља. Примена дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода из области екологије. Оспособљавање наставника за креативно креирање наставног процеса у циљу усвајања практичних знања и вештина из екологије. Јачање компетенција полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма и креативних активности ученика усмерених ка исходима и стандардима из области екологије. Указивање на значај развијања еколошке свести.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Увод2. Еколошка свест - развијена или не?3. Екологизација наставе - могућности 14. Екологизација наставе - могућности 25. ИКТ у настави екологије6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Невена Перић, Соња Милетић 30 3.94
2 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 17 0
3 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Невена Перић 26 3.98
4 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Невена Перић, Соња Милетић 29 3.97
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Невена Перић, Наташа Николић Гајић 30 3.96
6 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Невена Перић, Весна Покимица 30 3.95
7 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Наташа Николић Гајић, Соња Милетић 30 3.8
8 ОШ "Десанка Максимовић", Катун бб, Катун Невена Перић, Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.95
9 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Невена Перић, Соња Милетић 28 3.99
10 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Невена Перић, Соња Милетић 30 3.99
11 путем интернета Невена Перић, Соња Милетић 30 3.91
12 Обука се одржава путем Интернета Невена Перић, Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 15 3.97
13 Обука се одржава онлајн Невена Перић, Соња Милетић 30 3.95

Укупно учесника: 350 | Просечна оцена: 3.64