Како да наставник постане добар говорник

Каталошки број програма: 562  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Оливера Ивановић, Професор разредне наставе, Учитељски факултет у Врању; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука , Центар за стручно усавршавање у образовању ; Анка Ивановић Цонић, Мастер образовних политика, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Милена Ристић, Мастеранд на Образовним политикама, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш

Оливера Ивановић, Професор разредне наставе, Учитељски факултет у Врању; Анка Ивановић Цонић, Мастер образовних политика, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Милена Ристић, Мастеранд на Образовним политикама, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за овладавање техникама јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.

Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама планирања јавног излагања у циљу унапређивања наставе. Развијање иновативних приступа рада у настави. Унапређивање знања и вештина наставника за јавно излагање. Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа/треме приликом јавног излагања. Мотивисање наставника за веће учешће у јавним излагањима, као и самосталне примене истог у раду са ученицима и одраслима. Разумевање практичних примена вештине говорништва.

Наставници ће применити знања и вештине стечене на обуци користећи ефикасне технике планирања јавног наступа. Биће мотивисани да учествују у јавним излагањима и превазилазе тешкоће/трему при излагању. Настава ће бити унапређена коришћењем иновативних приступа.

 • 1. дан
  • Представљање програма, циљева и садржаја и упознавање реализатора и учесника.
  • Наставник - некад и сад
  • Стилови учења
  • Елементи јавног излагања
  • Планирање јавног излагања за практичну примену у настави
  • Могући проблеми и препреке у јавном излагању
  • Како научене вештине прилагодити у раду са децом различитог узраста и различитог нивоа знања
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Оливера Ивановић, Анка Ивановић Цонић, Милена Ристић 12 3.99
2 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац,Лесковачког одреа 6 Оливера Ивановић, Анка Ивановић Цонић, Милена Ристић, Стеван Станојевић 27 3.88
3 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1а, Шабац Оливера Ивановић, Анка Ивановић Цонић, Милена Ристић 27 3.99

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.95