Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Каталошки број програма: 375  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Александар Бркић, Мастер, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Александар Бркић, Мастер, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ програма је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова просветних радника, који доприносе развоју напредне информатичке писмености неопходне за даљи рад у систему образовања и васпитања

Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за примену више напредних опција при решавању задатка. Проширивање знања наставника, васпитача, сарадника за коришћење напредних опција MS Word-a, a како би додатно унапредили постојеће знање. Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за самостално креирање напредних MC Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи напредне алате које су омогућене програмом, како би додатно унапредили постојеће знање и побољшали квалитет наставног процеса. Подстицање наставника васпитача, сарадника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Drive,Kahoot, Edukaplay,video) посредством компјутера и мобилног телефона.

Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за примену више напредних опција при решавању задатка. Проширивање знања наставника, васпитача, сарадника за коришћење напредних опција MS Word-a, a како би додатно унапредили постојеће знање. Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за самостално креирање напредних MC Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи напредне алате које су омогућене програмом, како би додатно унапредили постојеће знање и побољшали квалитет наставног процеса. Подстицање наставника васпитача, сарадника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Drive,Kahoot, Edukaplay,video) посредством компјутера и мобилног телефона.

 • 1. дан
  • Представљање
  • Напредно коришћење MS Word у школи
  • Пауза
  • Напредно креирање презентација уз помоћ PowerPoint-a
  • Пауза
  • Складиштење података у облаку и рад са њима
  • Бесплатни веб алати у настави – Kahoot, EdukaPlay
  • Пауза
  • Креирање и уређивање видеа за наставне потребе (Shotcut-free open source)
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 25 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш Душан Којић, Александар Бркић 15 3.96
2 Центар за стручно усавршавање Сомбор Душан Којић, Александар Бркић 15 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Душан Којић, Александар Бркић 17 3.98
4 Центар за стручно усавршавање Шабац Душан Којић, Александар Бркић 21 3.98
5 Центар за стручно усавршавање Шабац Душан Којић, Александар Бркић 22 3.97
6 Прва основна школа Ваљево Душан Којић, Александар Бркић 22 4
7 ОШ Никола Тесла - Дубље Душан Којић, Александар Бркић 22 4
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац Душан Којић, Александар Бркић 8 3.98
9 Центар за стручно усавршавање Шабац Душан Којић, Александар Бркић 21 3.99

Укупно учесника: 163 | Просечна оцена: 3.98