Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 848  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка; Радмила Петковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Бор; Ивана Михајловић, , ОШ „Бранко Радичевић” Бор; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija;

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка; Радмила Петковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Бор; Ивана Михајловић, , ОШ „Бранко Радичевић” Бор; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Овладавање методама и дигиталним алатима, којима се кроз наставу српског језика код ученика подстиче проблемско и стваралачко размишљање, усавршава вештина читања са разумевањем, јачају организационе вештине и осигурава стицање функционалног знања.

Увиђање значаја развијања саморегулисаног учења и његових стратегија кроз наставу српског језика Обука учесника за креирање задатака који код ученика подстичу већу мисаону активност и развој навике самосталног континуираног учења. Оспособљавање учесника за коришћење одређених дигиталних алата (виртуелна табла, алати за креирање дијаграма, мапи ума, временских линија) и подстицање на коришћење дигиталног кабинета за наставу српског језика. Обука учесника за примену различитих врста читања у одговарајућим наставним ситуацијама, како би ученици усавршавали вештину читања са размевањем, бележењем, резимирањем. Усавршавање вештина самосталног планирања и припремања оригиналних часова, уз коришћење нових метода и алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. недељаКључни појмови у процесу учења2. недељаАктивности којима се код ученика развија стваралачко и проблемско размишљање3. недељаАктивности којима се подстиче усавршавање вештина читања са разумевањем4. недеља Активности којима се ученици подстичу да планирају и организују своје учење и континуирано уче5. недељаЗавршни задатакАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 5 3.98
2 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 13 3.98
3 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 11 3.96
4 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 10 4
5 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 16 4
6 Радмила Петковић, Ивана Михајловић 8 3.96

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.98