Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Каталошки број програма: 928  

Не

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Ул. Милеве Марић 10, sprodanovic@yahoo.com, 0631506287, 0658213355, 021499374

Слободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021499374, 0631506287, 021499374

Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинства, Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ

Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинства, Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ; Бранко Тасевски, дипломирани инжењер машинства, VECO WELDING doo Зрењанин; Звездан Живановић, дипломирани инжењер машинства, СШ „Лукијан Мушицки”, Темерин

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области репаратурног заваривања, наваривања и метализације. Ове технике углавном нису обухваћена наставним планом а у пракси се веома интензивно користе.

Упознавањем полазника семинара са следећим савременим техничким решењима у области репаратурног заваривања, наваривања и метализације се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника: 1. Метализација прахом. Област примене. Специфичности. Опрема за метализациу. Добијање праха. Врсте метализације. 2. Наваривање. Обложене и необложене електроде. Поступак тврдог наваривања. Област примене 3. Репаратурно заваривање. Карактеристике основног материјала. Типови репаратурног заваривања. Технологија заваривања различитих материјала.

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Метализација прахом Наваривање тврдим електродама Репаратурно заваривање

25

дана: 1
бодова: 8

1.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Masinska skola Pancevo Brace Jovanovic 103 Слободан Продановић, Бранко Тасевски 30 3.65
2 Техничка школа, Ул. Косте Абрашевића1, Ваљево Слободан Продановић, Бранко Тасевски 22 3.87
3 Кикинда, Центар за стручно усавршавање Слободан Продановић, Бранко Тасевски 16 3.93
4 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац Слободан Продановић, Бранко Тасевски 26 3.82
5 Техничка школа Нови Београд, Ул. Омладинских бригада 25 Слободан Продановић, Бранко Тасевски 22 3.84

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.82