Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Каталошки број програма: 480  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валерија Живковић, дипломирани психолог, мастер, ОШ Рада Миљковић; Марина Остојић, дипломирани педагог, мастер, ОШ Коле Рашић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.

-Јачање професионалних компетенција наставника за развијање:веза међу предметима и међупредметних тема заснованих на исходима учења. -Пружање подршке наставницима за планирање и реализацију наставе и учења применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа. -Унапређивање квалитета наставе и учења. -Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Исходи учења као основ за планирање и реализацију наставе и учења Приступи настави и учењу Међупредметни приступ настави и учењу: планирање наставе и учење

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику