Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Каталошки број програма: 911  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Слободан Аћимовић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Beљко Мијушковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду;

Слободан Аћимовић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Beљко Мијушковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Основни циљ програма је да се ojaчају наставничке компетенције кроз примену наведених софтвера, релевантних за будуће запошљавање у економској струци

Специфични циљеви пројекта су: а) упознавање са историјатом, развојем и значајем САП софтвера и софтвера за пословне симулације; б) упознавање са модулима САП софтвера; ц) овладавање пословним симулацијама за управљање дистрибуцијом и залихама д) овладавање софтверима за пословне симулације и модулима САП софтвера у настави из пословне економије и трговинских предмета.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данСАП софтвер (са паузама)Софтвери за пословне симуалције (са паузама)

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Слободан Аћимовић, Beљко Мијушковић 19 3.47
2 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Слободан Аћимовић, Beљко Мијушковић 5 3.98
3 online, ZOOM платформа Слободан Аћимовић, Beљко Мијушковић 3 3.87

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.77