еТвининг за почетнике – први кораци

Каталошки број програма: 528  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус

Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус ; Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа дигиталних компетенција наставника и васпитача,унапређење квалитета наставе у школама и предшколским установама кроз коришћење ИКТ алата у раду са децом/ученицима, пројектне наставе и унапређење међупредметних компетенција код ученика.

-Упознавање са применом информационо- комуникационих технологија у настави путем рада на еТвининг порталу; -Унапређење међународне сарадње школа и предшколских установа путем повезивања са образовним установама из Европе; -Упознавање са конкретним ИКТ алатима и начинима на којима се они могу применити за обраду конкретних наставних јединица, тј. у случају предшколских установа у раду са децом. -Подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика у активности организоване у оквиру еТвининг портала и јачање кључних компетенција ученика -Појашњење начина како учествовати у обукама професионалног усавршавања путем интернета -Унапређење спровођења пројектне наставе у школама и предшколским установама

Учесници су оспособљени да користе еТвининг портал и његове ИКТ алате:: захтев за контакт, мејл, причаоница, прављење страница, уметање видео материјала, постављање фотографија/ радова деце, уграђивање веб 2.0 алата, додељивање улога партнерима/ученицима у Твинспејсу, позивање колега у пројекат/Твинспејс. Разумеју како еТвининг пројекти доприносе јачању различитих компетенција: међупредметних - обједињујући више предмета, дигиталних - употребом ИКТ алата, језичких - сарадњом са колегама и ученицима широм Европе. Учесници умеју да осмисле еТвининг пројекат за обраду наставних јединица са активним учешћем ученика у складу са узрастом. Учесници знају да организују пројектну наставу уз помоћ еТвининга.

 • 1. дан
  • Увод у Еразмус+ ЕСЕП и еТвининг
  • Пауза
  • Повезивање са колегама и школама и размена идеја на еТвининг порталу
  • Како покренути еТвининг пројекат и шта чини добар еТвининг пројекат?
  • Пауза за ручак
  • Осмишљавање и представљање пројеката
  • Пауза
  • ИКТ алати на порталу и Твинспејс
  • Дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Обуке се не наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Фондација Темпус, Жабљачка 12 Јелена Кенић, Анита Бачински 25 3.98
2 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Јелена Кенић, Анита Бачински 24 3.91

Укупно учесника: 49 | Просечна оцена: 3.95