Експерименти у настави биологије и екологије и развој критичког мишљења код ученика

Каталошки број програма: 894  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Марковић, Дипломирани професор биологије, Ош „Мајур“, Мајур, Ош „Лаза К. Лазаревић“; Ненад Крсмановић, Мастер , Природно Математички факултет, Нови Сад

Данијела Марковић, Дипломирани професор биологије, Ош „Мајур“, Мајур, Ош „Лаза К. Лазаревић“; Ненад Крсмановић, Мастер , Природно Математички факултет, Нови Сад

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење знања наставника за извођење различитих врста експеримената као и метода којима се развија критичко мишљење код ученика

Оспособљавање наставника за коришћење метода критичког мишљења Проширивање знања наставника о најсавременијим достигнућима у области биологије и екологије Оспособљавање наставника за извођење сложених експеримената Подстицање наставника да користе експерименталне методе у настави насупрот традиционалним Оспособљавање наставника за даље напредовање и истраживање експерименталних и критичких метода у настави

Оспособљени наставници за самосталну примену различитих метода критичког мишљења у настави Оснажени наставници за коришћење експерименталних метода у настави Успешно повезују наставне јединице са одређеним критичким методама Оспособљени наставници да у свом раду користе савремене моделе учење који наставу избацују из традиционалних оквира

 • 1. дан
  • Представљање
  • Критичко мишљење
  • Пауза
  • Методе критичког мишљења-примери из праксе
  • Експерименти у настави биологије и екологије - значај
  • Пауза
  • Експерименти у настави биологије и екологије – практични примери
  • Online експерименти и-симулације
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.