„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Каталошки број програма: 188  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Данијела Дапчевић Мартић, Магистар , ШОСО „Милан Перовић„ са домом ученика, Нови Сад; Милица Ерцег, професор , ОШ „Петефи Шандор„ , Нови Сад; Светлана Панић, Професор француског језика и књ, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика, Нови Сад;

Данијела Дапчевић Мартић, Магистар , ШОСО „Милан Перовић„ са домом ученика, Нови Сад; Милица Ерцег, професор , ОШ „Петефи Шандор„ , Нови Сад;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређење компетенција за поучавање и учење методологијом Монтесори педагогије и применом наученог у раду са децом редовне популације и децом са сметњама у развоју стављајући дете у активну улогу откривања знања.

Упознавање учесника са основним начелима васпитног рада по Монтесори педагогији (праћење периода посебне осетљивости за усвајање одређених садржаја, уважавање различитих могућности сваког детета за усвајање знања, стварање подстицајне средине за учење применом Монтесори дидактичких материјала, радни циклус, поштовање постигнуте концентрације, доследност, самодисциплина). Упознавање учесника са основним правилима понашања у Монтесори простору. Представљање богатог Монтесори дидактичког материјала презентовањем његове употребе и истицањем директног и индиректног циља и стављање учесника у активну улогу увежбавања презентованог. Преношење искуства примене наведеног метода у раду са децом са сметњама у развоју.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Уводна реч предавача ; Теоријске основе Монтесори педагогије2. Презентовање и увежбавање дидактичких материјала из центра за практични живота 3. Презентовање и увежбавање материјала из сензорно-перцептивног центра2. дан4. Презентовање и увежбавање материјала за развој језика и говора5. Презентовање и увежбавање материјала за усвајање математичких појмова6. Презентација и увежбавање материјала из космичког центра (сегменти осталих научних дисциплина)7. Увежбавање презентованих дидактичких материјала8. Приказивање видео-записа и Powerpoint презентације деце у Монтесори простору

30

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику нето 3.500 дин Цена укључује:присуствовање програму; послужење(кафа,сок, сендвич); штампани материјал, CD за учеснике,сертификат. Цена за групу : уколико установа организује групу од 20-30 учесника, цена по учеснику је нето 3.000 динара. (Цена укључује:присуствовање програму; штампани материјал, CD за учеснике и сертификат) Обавезе установе-организатора су : плаћање путних трошкова и смештаја за реализаторе, освежење за учеснике семинара и ручак за 1 дан за све учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Vrtić "Mali Naučnici" , Surčinska 76Z , Novi Beograd Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 12 3.93
2 Дечји вртић и јаслице "Шумице" , Војводе Тозе 8А , Београд Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 18 3.93
3 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика , Нови Сад Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 9 3.73
4 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика , Нови Сад Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 9 3.97
5 ПУ Мој "Montessori", Милована Маринковића 4, Београд Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 16 3.92
6 ПУ "Бошко Буха" , Душана Јерковића 17а, Инђија Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 30 3.96
7 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникара 32, Нови Сад Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 15 3.91
8 ПУ „Smartkos“, улица: Гандијева 115 а (блок 70), Нови Београд Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 21 3.83
9 ОШ "Бора Радић", Вукице Митровић 1, Баваниште Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 20 3.96

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 3.9