Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Каталошки број програма: 386  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Ната Јеличић“, Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Асистент за ужу научну област Рачунарско инжењерст; Предраг Васић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“, Шабац

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Ната Јеличић“, Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Асистент за ужу научну област Рачунарско инжењерст; Предраг Васић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“, Шабац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања наставника за ефективно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и при креирању квалитетнијих и савременијих материјала за извођење наставе.

Проширивање знања наставника за рад са ИКТ средствима у настави. Обука наставника за сва потребна подешавања Windows оперативног система (у зависности од верзије коју користе, обука може обухватити сваку верзију од 7 до 11), како би лакше превазилазили евентуалне потешкоће у свакодневном раду. Упућивање на програме корисне у свакодневном раду, њихово преузимање и инсталација. Подизање свести о неопходности безбедности података, безбедним руковањем ИКТ опреме на послу и ван њега. Обука за коришћење Word-a приликом израде наставних планова и евиденција, употреба напредних опција за аутоматизацију одређених радњи. Рад са табеларним подацима и основним функцијама (поређење могућности различитих Office алата.

Оспособљени полазници обуке за самостално прилагођавање Windows окружења свим својим радним потребама, подешавање заштите, преузимање и инсталација потребних програма. Самостални у подешавању периферних уређаја. Успешно проналазе адекватан материјал на Интернету, самостално га едитују или креирају нови наставни видео материјал употребом алата за снимање екрана и алата за едитовање видео садржаја. Наставници креирају специфичне мултимедијалне презентације, употребом напредних опција, које утичу на ефикасније усвајање знања ученика. Наставници користе доступне бесплатне Google алате, за планирање и размену наставних садржаја, заказују слање електронске поште. Наставници обрађују статистичке податке, креирају графиконе...

 • 1. дан
  • Представљање
  • Windows - подешавање оперативног система
  • Преузимање и инсталација програма
  • Пауза
  • Word – додатне опције за рад са текстом
  • Мултимедијалне презентације на другачији начин
  • Пауза
  • Табеле и графикони
  • Едитовање аудио и видео садржаја и постављање „у облак“
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Ђорђе Шарчевић, Предраг Васић 15 3.97

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.97