Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Каталошки број програма: 92  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29 18300 Пирот, vspirot@mts.rs, 010345237, ,

Мирјана Станковић Ђорђевић, mirjanasdj63@gmail.com, 010321689, 0642110022,

Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот;

Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот; Данијела Видановић , доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот; Јелисавета Тодоровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Нишу, Департман за психологи; Драгана Станковић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Пирот;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Да учесници програма стекну знања потребна да код деце (ученика) развију дух демократичности, толеранцију, алтруизам, асертивност, да подстакну и унапреде способности емпатијског примања и искреног изражавања осећања и потреба

Програм ће код учесника развијати способности интереперсоналне интеракције (међугенерацијске и интрагенерацијске) и вештине комуникације, асертивност и емпатичност, које ће им помоћи да код деце (ученика) развију комуникацијске вештине: јасно и експлицитно изражавање потреба и осећања, комуникативне функције које оснажују процес децентрације, личну експресију, размене са другима, тако да могу јасно да сагледају сопствене и туђе потребе, као и да своје потребе саопштавају тако да други пожеле да им изађу у сусрет, ненасилно решавање сукоба, толеранцију, љубав за различитости и демократичност

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Видео-презентација истраживања аутора из области ННК 2.Теоријске основе ННК3. Појам комуникације, конфликта, ННК, партнерство4. Радионица: 1. О потребама и сећањима5. Радионица: 2. Кад сам љут, Дискусија 2. данРадионица 1.Ја и другиРадионица: 2.Ало, алоРадионица: 3.Змије и жирафеРадионица: 4.Моје и туђе ципелеРадионица: 5.Сви смо победнициРадионица: 6. Лепа реч и гвоздена врата; Завршна дискусија

30

дана: 2
бодова: 13

3. 000 динара (три хиљаде динара) Спецификација цене: - потрошни материјал (фасцикла, боје, папири, ИД картица) - 500 дин. - Фотокопирање - 80 дин. - Уверење - 20 дин. хонорари едукатора (за два едукатора) 2. 400 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Невен", 22. септембра, 6, Кладово Мирјана Станковић Ђорђевић, Данијела Видановић 30 3.98

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.98