Визуализација података и интерактивни извештаји

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 289  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500, ,

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164,

Биљана Тешић, доктор економских наука, Факултет здравствених, правних и пословних студија; Милијана Петровић, Дипломирани инжењер организације рада, Средња школа „17. септембар„ Лајковац; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић„; Соња Шумоња, Специјалиста математичких наука, Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш;

Милијана Петровић, Дипломирани инжењер организације рада, Средња школа „17. септембар„ Лајковац; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић„; Соња Шумоња, Специјалиста математичких наука, Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш; Александар Стојковић, Мастер професор технике и информатике, Основна школа „Сретен Младеновић Мика„ Ниш;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Овладавање спектром алата за аналитику података у оквиру Excel-a. Развијање способности разумевања окружења и пословних процеса.

Развијање способности симулације савременог пословног окружења. Овладавање техникама коришћења прогамских додатака Power Pivot и Power View за Excel. Креирање детаљних модела података на основу различитих извора. Издвајање и интеграција података кроз приказ јединствених показатеља: пивот табела, графикона, мапа и др. Упознавање са основним онлајн алатима пословне интелигенције (BI – Business Intelligence). Остваривање високог степена креативности кроз повезивање знања и вештина из рачунарства, математике и статистике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. недељаЦиљеви семинараПримена основних математичких и статистичких показатеља у савременом пословном извештавању 2. недељаПивот табеле и Пивот графикони3. недељаМодели података и Power Pivot извештаји4. недељаPower View извештаји5. недељаОнлајн алати пословне интелигенцијеЗавршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 35

Цена по учеснику износи 3500 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови организације завршног сусрета (закуп сале, освежење за учеснике, путни трошкови реализатора обуке).