Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и урадити бизнис план

Каталошки број програма: 924  

Не

Udruženje za podršku i razvoj preduzetništva kod mladih, Prigrevica 15, Zemun, preduzetnistvo.edu@gmail.com, 0638005333, 0652790299,

Nataša Petrović, preduzetnistvo.edu@gmail.com, 0112192474, 0638005333,

Наташа Петровић, Мастер академских студија, Економска школа "Нада Димић", Земун; Гордана Станишић, Мастер академских студија, Пета економска школа "Раковица";

Наташа Петровић, Мастер академских студија, Економска школа "Нада Димић", Земун; Гордана Станишић, Мастер академских студија, Пета економска школа "Раковица";

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усавршавање предметних наставника и оспособљавање за извођење наставе из области предузетништва; Унапређење знања и вештина за израду бизнис плана.

Упознавање са особинама предузетника и мотивима њиховог осамостаљивања; Развој свести о значају предузетништва (екстерног, интерног и социјалног); Развој креативног начина размишљања; Примена истраживачког рада; Обука полазника за самостално састављање бизнис плана; Упознавање са техникама и развијање вештина презентовања одабране предузетничке идеје; Препознавање и уобличавање сопствених предузетничких вештина.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни деоИзбор предузетничке идејеБизнис план - маркетинг део плана2. данПрезентације маркетинг плановаБизнис план - Организациони део планаБизнис план - финансијски део планаИзрада биографије

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по учеснику од тога: -1333,33 део котизације за ангажовање реализатора - 233,33 трошак пута реализатора - 300,00 трошак смештаја реализатора, 2 пуна пансиона - 150,00 трошак амортизације - 100,00 канцеларијски материјал - 250,00 трошкови репрезентације (освежење) - 133,34 остали расходи Трошкови су условљени бројем учесника и удаљеношћу од места становања реализатора, па су могућа одступања, али у оквиру цене од 2.500,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Удружење за подршку и развој предузетништва код младих, Прегревица 15, Земун Наташа Петровић, Гордана Станишић 15 3.83
2 Пета економска школа "Раковица" Наташа Петровић, Гордана Станишић 24 3.93
3 Удружење за подршку и развој предузетништва код младих. Прегревица 15 Земун Наташа Петровић, Гордана Станишић 16 3.98

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.91