Примена слободног софтвера у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 328  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс, Техничка школа, Власотинце; Младен Јовановић, Дипломирани наставник техничког образова, Основан школа ''Мирослав Антић'', Ниш;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Промоција употребе слободног лиценцног софтвера. Значај поштовања ауторских и сродних права. Смањивање употребе пиратског софтвера Обука за коришћење конкретних програмских алата слободног софтвера

Упознавање са предностима слободног лиценцног и бесплатног софтвера у редовном и инклузивном образовању, употреба бесплатног офис пакета. Примена слободног софтвера у пракси. Обучити наставнике да користе слободан софтвер и да вештине и знања стечене обуком пренесу на ученике. Указати на заначајне финансијске уштеде које се постижу коришћењем лиценцираног а бесплатног софтвера. Осавремењивање наставе, смањење степена софтверске пиратерије у образовним институцијама. Повећани ефекти наставе. Развити основни, напредни и професионални ниво употребе рачунара у настави и администрацији школе. Формирање навике коришћења легалног софтвера кроз поштовање ауторских права.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. недељаЗначај софтверске лиценце Ауторска права2. недеља Libre Office и програм Writer3. недељаАлат за израду мултимедијалних презентација Impress4. недељаПрограм за снимање и обраду аудио сигнала „Audacity„, Непосредан рад са полазницима Евалуација и завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 32

3000 динара са уклјученим хонорарима, порезом и путним трошковима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 21 3.95
2 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 19 3.96
3 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 21 3.96
4 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић, Младен Јовановић 30 3.89
5 Јовица Стаменковић, Младен Јовановић 30 3.84
6 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић, Младен Јовановић 30 3.81

Укупно учесника: 151 | Просечна оцена: 3.9