Интернет – примамљив и опасан

Каталошки број програма: 110  

Не

Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Земун, Крајишка 34, drustvo.nastavnika.to.srbije@gmail.com, 0642207254, ,

Александра Грујић Јанкулоски, aleksgj2103@gmail.com, 0642207254, 0642207254,

Жељко Еремић, доктор техничких наука, Висока тех. школа струковних студија у Зрењанину; Ања Стојшин, , ОСШ „9.мај „Зрењанин; Невена Шупут, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Јовица Копривица, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин;

Жељко Еремић, доктор техничких наука, Висока тех. школа струковних студија у Зрењанину; Невена Шупут, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Јовица Копривица, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање едукативних квалификација и компетенција наставника из области дигиталне безбедности , унапређивање знања о облицима и врстама е-насиља путем нових ИКТ , поступање и реаговање.

Упознавање са облицима и последицама е-насиља . Оспособљавање полазника за препознавање, заштиту и реаговање на е-насиље. Упознавање са надлежностима Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у заштити деце од дигиталног насиља. Подстицање на едукацију свих запослених у школи, родитеља и ученика у циљу превенције е-насиља и ефикаcног реаговања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данУводни деоПримамљиви ИнтернетОпасностиПаузаПојам и врста електронског насиља РадионицаПаузаЗлоупотреба и ризици ИКТ ПаузаЗлоупотреба друштвених мрежаЗлоупотреба апликација за комуникацију Спречавање, откривање, сузбијање и реаговање на е- насиље. Улоге.Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

3000, укључује надокнаду предавачима, путне трошкове и радни материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зрењанин Жељко Еремић, Невена Шупут 30 3.98
2 Зрењанин Жељко Еремић, Невена Шупут 26 4

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.99