Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Каталошки број програма: 174  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314, 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Имплементација техника аугментативне и алтернативне комуникације у раду са децом/ученицима са отежаном и неразвијеном вербалном комуникацијом.

Упознавање са развојним током комуникације код деце. Указивање на ране знаке застоја у комуникацији. Информисање о неопходности коришћења техника аугментативне и алтернативне комуникације као инструмената замене или допуне говорне продукције код деце/особа са неразвијеном или отежаном вербалном комуникацијом. Упознавање облика и средстава потпомогнуте комуникације и адекватан одабир истих према способностима деце/ученика. Представљање начина израдe и израда средстава за примену ААК у пракси.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна речКомуникацијаАугментативна и алтернативна комуникација (ААК)ПаузаТехничка опрема и поступци израде средстава ААКПауза за ручакИзрада средстава ААК – комуникацијски пасошиИзрада средстава ААК – социјалне причеЗавршни део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.500,00 дин.(нето) Цена укључује: хонорар за предаваче, електронски материјал, штампани материјал, потрошни материјал(фолије за пластифицирање, чичак трака, магнетна фолија), послужење (кафа, сок, чај, сендвич). У цену нису укључени путни трошкови и смештај за реализаторе у случају да се програм реализује у другој установи, на другој локацији.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Нови Београд" Београд Светлана Теодоровић, Милица Марић 30 3.92
2 ОШ "Милоје Павловић" ул.Милосава Влајића 1, Београд Светлана Теодоровић, Милица Марић 30 3.99
3 ШОСО " Милан Петровић" Нови Сад Светлана Теодоровић, Милица Марић 20 4
4 ОШ"Радивој Поповић", Призренска 37, Земун Светлана Теодоровић, Милица Марић 24 3.96
5 ШОСО"Вукашин Марковић",ул. Јанка Веселиновића бб, Крагујевац Светлана Теодоровић, Милица Марић 27 3.97
6 Центар за стручно усавршавање Чачак Светлана Теодоровић, Милица Марић 13 3.97

Укупно учесника: 144 | Просечна оцена: 3.97