КЊИЖЕВНОСТ И СЛИКАРСТВО, МУЗИКА, ИСТОРИЈА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРЕСЕЦИ У НАСТАВИ

Каталошки број програма: 826  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, info@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 018514313,

Јелена Јовановић, jelena.v.jovanovic@filfak.ni.ac.rs, 0184284884, 0643222616,

Снежана Милосављевић Милић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу;

Снежана Милосављевић Милић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Данијела Поповић Николић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Младеновић, дипломирани филолог, Филозофски факултет у Нишу; Гордана Стаменковић, , ; Милена Раковић Милошевић, , ; Часлав Тошић, , ;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање и осавремењавање наставе књижевности, историје, ликовне и музичке културе кроз интердисциплинарне пресеке наставних садржаја. Указивање на значај и могућности имплементације корелацијско-интеграцијског методичког система.

Увођење наставника у савремене токове науке о књижевности, историграфије, ликовне и музичке уметности; развијање стручних компетенција наставника кроз усвајање нове методолошко-методичке апаратуре за тумачење књижевноуметничких текстова у интердисциплинарном контексту; указивање на могућности међупредметних корелација: књижевност и историја, књижевност и ликовна култура, књижевности и музичка култура; подстицање наставника да у интердисциплинарности проналазе мотивацију за наставни рад; ; примена интердисциплинарних приступа и различитих наставних стратегија у подстицању естетског, сазнајног и етичког развоја ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данКњиКњижевни текст у интердисциплинарном контексту – методолошки аспекти Корелацијско-интеграцијски методички систем Епски и историјски лик Марка Краљевића у књижевној, ликовној и музичкој уметности Књижевни и други уметнички правци: огледања Документ у историји и књижевности Тематско повезивање уметничких подручја Поезија савремених песника у контексту ликовне уметности Изазови супкултуре: књижевност и музика

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара; У цену су укључени: наставни материјали које ће полазници добити приликом регистрације, издавање сертификата; послужење (кетеринг, сокови, кафа); хонорари реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Рашка, ОШ Рашка Снежана Милосављевић Милић, Снежана Божић, Јелена Јовановић, Данијела Поповић Николић, Јелена Младеновић, Гордана Стаменковић, Милена Раковић Милошевић, Часлав Тошић 28 3.69
2 Уметничка школа Ужице Снежана Милосављевић Милић, Снежана Божић, Јелена Јовановић, Данијела Поповић Николић, Јелена Младеновић, Часлав Тошић 25 3.35

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.52