ЈЕДНОСТАВНО, ИЗВИЂАШТВО

Каталошки број програма: 93  

Не

Tренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, ,

Jovan Kocevski, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, 0612890030,

Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Јован Коцевски, , Тренинг центар „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад;

Јован Коцевски, , Тренинг центар „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Милош Коцевски, Мастер, ТЦ „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Филип Коцевски, Bachelor's degree, ТЦ „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Зоран Стојковић, Магистар наука, Радња за пројектовање и извођење радова КОСТА

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Подстицање наставника и стручних сарадника на организовање извиђачких активности као облика сарадње са локалном заједницом и начином упућивања младих у здраве стилове живота, ненасилну комуникацију и правилан однос према природи

1. Упознавање наставника и стручних сарадника са програмом и начином рада извиђачке организације у Србији и Светске скаутске асоцијације (WOSM) са стогодишњом традицијом лидера у неформалном образовању младих 2. Уочавање веза и заједничких васпитно образовних области деловања школе и извиђача на стварању толерантне и недискриминативне средине за учење 3. Предности укључивања ученика у организацију као вид неформалног образовања – да ученици уче свуда и на сваком месту уз уважавање различитости и подсицање личног развоја 4. Креирање школских докумената уз инплементацију извиђачких садржаја и кооперативне методе и тимски рад 5. Партнерства и заједничке активности на локалу у циљу препознавања безбедоносних ризика и реаговања на њих

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводОсврт на 100-годишњу традицију извиђаштва у свету и СрбијиСтруктура извиђачке организацијеИзвиђачи у акцијиСадржаји предмета и циљеви и задаци образовања и васпитања комплементарни са активностима извиђачаМогућности планирања заједничких активности, израда стратешких докуменатаЗахтеви васпитног деловања извиђачке организације као партнера у формирању младе личностиЗаједничке пројектне активности школе и извиђачке организације Резиме и договор о сарадњи Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2350,00 динара по учеснику у шта улази: израда радног материјала набавка потрошног материјала хонорари и путни трошкови реализатора израда и слање уверења