Жанрови старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Каталошки број програма: 439  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Адиса Мусић, Професор српског и босанског језика, Државни универзитет у Новом Пазару; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница; Сеад Шемсовић, Професор доктор, Филозофски факултет у Сарајеву

Адиса Мусић, Професор српског и босанског језика, Државни универзитет у Новом Пазару; Дино Лотинац, Мастер, Основна школа „12.децембар“ Сјеница

образовање и васпитање на језицима националних мањина

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање компетенција наставника за познавање жанрова старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Унапређење знања из области хисторијског развоја бошњачке књижевности. Оснаживање знања и умијећа интерпретирања књижевних дјела старије бошњачке књижевности. Упознавање наставника са интерпретативним стратегијама изучавања дјела и жанрова старије бошњачке књижевности. Оспособљавање полазника да примјењују и повезују претходна знања са новостеченим знањима из области књижевност на оријенталним језицима, диванска књижевност и алхамијадо књижевност са цјелокупном хационалном књижевношћу. Мотивисање учесника да тумаче симболе и значењске слојеве тесавуфске поезије и примјењују интерпретативне методе адекватне хисторијским и жанровским одликама дате књижевности.

Унапређење знања из области хисторијског развоја бошњачке књижевности Оснаживање знања и умијећа интерпретирања књижевних дјела старије бошњачке књижевности

 • 1. дан
  • Уводни дио/Средњовјековна бошњашка књижевност
  • Жанрови оријенталне књижевности
  • Пауза
  • Мотиви и тумачење тесавуфа
  • Пауза
  • Алхамијадо књижевност – одлике и жанрови
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: нето 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.