Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 513  

Да

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“, Светог Саве 9В, 15317 Доња Борина, ucasoft@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, dusan.stankovic@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду дигиталних часова и њихову примену у настави.

Разумевање појма наставног часа. Разликовање етапа наставног часа. Разумевање обележја и карактеристика етапа наставног часа. Разумевање односа броја, редоследа и временског трајања етапа наставног часа. Разумевање структуре и методичких специфичности наставних часова. Разумевање појма електронског учења и дигиталног часа. Разликовање врста електронског учења и дигиталних часова. Идентификовање дигиталних алата који могу да се ставе у службу дидактичко-методичког моделовања дигиталног часа. Избор адекватних дигиталних алата за етапе дигиталног часа. Израда дигиталних материјала за етапе дигиталног часа. Планирање, израда и примена дигиталног часа.

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да: -дефинишу појам наставног часа; -разликују етапе наставног часа; -разумеју обележја и карактеристике етапа наставног часа; -разумеју однос броја, редоследа и временског трајања етапа наставног часа; -разумеју структуру и методичке специфичности наставних часова; -дефинишу појам електронског учења и дигиталног часа; -разликују врсте електронског учења и дигиталних часова; - идентификују дигиталне алате који могу да се ставе у службу дидактичко-методичког моделовања дигиталног часа; -врше избор адекватних дигиталних алата за етапе дигиталног часа; -израђују дигиталне материјале у различитим дигиталним алатима; -самостално осмишљавају, креирају и примењују дигиталне часове.

 • 1. недеља
  • Основне одреднице наставног часа
  • Етапе наставног часа
  • Врсте, структура и методичке специфичности наставног часа
 • 2. недеља
  • Појам и врсте дигиталних часова
  • Техничка страна дигиталног часа
 • 3. недеља
  • Предлог дигиталних алата за реализацију дигиталног часа
  • Предлог наставне јединице и дигиталних алата
 • 4. недеља
  • Завршни задатак - Израда дигиталног часа

45

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3 000,00 динара. Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
2 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
3 Душан Станковић, Александра Станковић 25 4
4 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
5 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
6 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
7 Душан Станковић, Александра Станковић 45 3.79

Укупно учесника: 75 | Просечна оцена: 3.97