Електронска педагошка документација

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 526  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Горана Киковић, , ОШ „Бошко Буха”, Београд; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Милена Војновић, , Основна школа “Иван Гундулић” Нови Сад

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Горана Киковић, , ОШ „Бошко Буха”, Београд; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Милена Војновић, , Основна школа “Иван Гундулић” Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за планирање, организовање и вођење електронске педагошке документације.

Упознавање учесника с тим шта све чини педагошку документацију. Оспособљавање учесника да на основу правилника и законске регулативе утврде шта спада у обавезну педагошку документацију. Развијање свести о значају правовременог и редовног вођења педагошке документације. Оснаживање учесника да уоче предности електронског вођења педагошке документације у односу на традиционално. Оспособљавање учесника за ефикасно организовање педагошке документације тако да буде једноставна за унос, прегледна, потпуна, стално доступна и сврсисходна. Овладавање вештином самосталног креирања електронске педагошке документације помоћу рачунара, таблет рачунара или паметног телефона.

Након завршене обуке, учесници ће бити у стању да: - разумеју значај педагошке документације, - проналазе и тумаче легислативу везану за педагошку документацију, - разликују педагошку документацију од остале документације, - примене педагошку дијагностику у планирању своје педагошке документације, - дефинишу циљеве вођења своје електронске педагошке документације, - створе личну базу података о ученицима и њиховим постигнућима, - самостално припреме обрасце за електронско вођење педагошке документације, - формативно/сумативно оцењивање евидентирају у електронској форми, - примене вештине рада на документима на гугл диску, - пруже квалитетну повратну информацију ученицима/родитељима, - прате напредовање ученика путем мултимедије.

  • 1. недеља
    • Педагошка документација на клауду
  • 2. недеља
    • Електронски обрасци и мултимедијална педагошка документација

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јелена Зељковић, Милена Војновић 11 3.98
2 Јелена Зељковић, Милена Војновић 38 3.99
3 Јелена Зељковић, Милена Војновић 7 3.99
4 Јелена Зељковић, Милена Војновић 8 3.99
5 Јелена Зељковић, Милена Војновић 5 4

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 3.99