Подстицајно окружење у вртићу

Каталошки број програма: 681  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Тања Спасовић, ПУ "Моје детињство", Чачак; Светлана Радосављевић, Предшколска установа "Наше дете" Врање; Слађана Голубовић, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Александра Манић, ПУ "Дечји дани", Београд; Јелена Селак, Предшколска установа "Полетарац" Оџаци; Александра Петровић, , Предшколска установа Чукарица; Биљана Којовић, ПУ "11 април" Нови Београд; Бојана Купусинац, ПУ "Полетарац", Оџаци ; Наташа Дражић, Предшколска установа "Јаре и Маре"; Милош Зорица, Предшколска установа Чукарица; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Креирање подстицајне средине прилагођене потребама детета и других актера процеса учења.

Разумевање важности праксе усмерене на доборобит и интеракцију; Разматрање аспеката васпитно образовне средине: физички, социјални, психолошки и педагошки као подршке индивидуализованом приступу Сензибилисање за различите потребе деце и породица; Разумевање улоге и значаја дневних рутина и правила приказаних уз помоћ визуелних средстава Процена васпитне средине у складу са стандардима квалитетне праксе - провежбавање примене инструмента - комтинуума за процену квалитета подстицајне средине за учење.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. АСПЕКТИ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕпауза2. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ РАЗЛИЧИТИМ ДЕЧИЈИМ ПОТРЕБАМАпауза 3. РУТИНЕ И ПРАВИЛА КРОЗ ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА пауза4. МОЈА ВАСПИТНА ГРУПА КАО ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Кула, ПУ Бамби, Јосипа Крамера 19 Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.82
2 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Венац војводе Петра Бојовића 3, објекат "Бамби" Јелена Селак, Бојана Купусинац 30 3.95
3 ПУ "Бамби", Вртић "Чаролија", Лозница, Лагатор, Нова 1 Александра Петровић, Наташа Дражић 30 3.93
4 Вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд, Вождовац Александра Манић, Милош Зорица 30 3.31
5 ПУ "Олга Јовичић Рита", Краљево Светлана Радосављевић, Слађана Голубовић 30 3.88
6 Вртић "Чаролија", Лозница, Лагатор, ул. Нова 1 Наташа Дражић, Милош Зорица 30 3.7
7 ПУ "Звездара", Јаслице Звездара, Чингријина 1а, Београд Александра Манић, Милош Зорица 30 3.91

Укупно учесника: 210 | Просечна оцена: 3.79