Парадокси Интернета

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 340  

Да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Душица Мијаиловић, дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице; Милица Мијаиловић, информатичар , sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria; Лазар Мијаиловић, апсолвент - Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila, Philippines;

Душица Мијаиловић, дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице; Милица Мијаиловић, информатичар , sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria; Лазар Мијаиловић, апсолвент - Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila, Philippines;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање структура за разумевање значаја богатства и парадокса Интернета у настави и приватном животу, кроз повећање компетенције запослених за безбедно и сврсисходно коришћење свих Интернет сервиса.

Упознавање учесника са развојем, значајем и парадоксима Интернета; Разумевање потреба коришћења богатства Интернет сервиса, као и спознаја парадокса који ти сервиси доносе; Препознавање потенцијалних претњи Интернета; Спознаја могућности начина заштите од различитих врста претњи које доноси Интернет; Унапређење знања и вештина за безбедно и сврсисходно коришћење Интернета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаНастанак, развој и парадокси Интернета 2. недељаПсихосоцијални парадокс3. недељаДруштвено-политички, економски парадокси4. недељаТехнолошки парадокс, информацијски и масмедисјки парадоксиЗавршни скуп

60

недеља: 4
бодова: 24

По учеснику цена је 3.600 дин. бруто, а за групу од 30 учесника 75.000 дин. бруто. У цену програма укључена је надокнада за ауторе и реализаторе, обезбеђивање ЛМС платформе ,електронски материјал, организација завршног сусрета, израда и достаљање уверења о савладаној обуци и непредвидљиви трошкови. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душица Мијаиловић, Милица Мијаиловић, Лазар Мијаиловић 23 3.77
2 Душица Мијаиловић, Милица Мијаиловић, Лазар Мијаиловић 18 3.96

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.87