Критички поглед на велико слово у изазовним језичким ситуацијама

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 931  

Да

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Мирослав Бундало, , ОШ „Милоје Васић“, Београд; Биљана Јовановић, , ОШ „Милоје Васић“, Београд

Мирослав Бундало, , ОШ „Милоје Васић“, Београд; Биљана Јовановић, , ОШ „Милоје Васић“, Београд

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање полазника са важећим правописним нормама и њиховом применом у писаној комуникацији.

- Упознавање са променама насталим у свакодневној писаној комуникацији за које ауторитети нуде различита решења до објављивања новог Правописа. - отклањање правописних дилема у професионалној пракси.

Очекивани исходи су да ће се током трајања обуке полазници одагнати већину недоумица у употреби великог слова у писању властитих имена, имена народа и географских назива, именима држава, континената, насељених места, тргова и улица и понудити уједначена аналогна решења за будућу норму у транскрибованим властитим именима, страним називима производа и артикала, као и у сфери дигиталне комуникације, која је, показује реалност, најдинамичнија.

 • 1. недеља
  • Упознавање са почетним нивоом информисаности учесника о правописној норми
  • Недоумице, изазови и промене у писању властитих имена, имена народа и географских назива
 • 2. недеља
  • Информисање о променама правописних решења у именима држава, континената, насеља, тргова и улица
  • Изазови и будућа решења у транскрибованим властитим именима, страним називима производа и артикала
  • пауза
  • Критички осврт на употребу великог слова у изазовним језичким ситуацијама

45

недеља: 2
бодова: 8

2500 dinara

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 31 3.91
2 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 20 3.95
3 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 20 3.93
4 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 16 3.98
5 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 9 4
6 Мирослав Бундало, Биљана Јовановић 20 4

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.96