Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 512  

Да

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“, Светог Саве 9В, 15317 Доња Борина, ucasoft@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, dusan.stankovic@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду интерактивних мултимедијалних лекција и њихову примену у настави.

Разумевање појма и значаја уџбеника и лекције. Разумевање развојно-формативне улоге уџбеника и лекције. Разумевање улоге и значаја структуралних компоненти уџбеника и лекције. Разумевање фактора који утичу на процес унапређивања квалитета уџбеника и лекција. Разумевање појма дигиталних уџбеника и дигиталних лекција. Разумевање значаја стандарда квалитета дигиталних уџбеника и дигиталних лекција. Разумевање мултимедијалности и интерактивности дигиталне лекције. Избор мултимедијалних и интерактивних материјала. Израда мултимедијалних и интерактивних материјала. Планирање и израда интерактивне мултимедијалне лекције у веб алату Book Creator. Примена интерактивних мултимедијалних лекција у настави.

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да: -дефинишу појам уџбеника и лекције; -разумеју развојно-формативну улогу уџбеника и лекције; -разумеју улогу и значај структуралних компоненти уџбеника и лекције; -разумеју факторе који утичу на процес унапређивања квалитета уџбеника и лекција; -дефинишу појам дигиталних уџбеника и дигиталних лекција; -разумеју значај стандарда квалитета дигиталних уџбеника и дигиталних лекција; -разумеју мултимедијалности и интерактивности дигиталне лекције; -врше избор мултимедијалних и интерактивних материјала за дигиталну лекцију; -израђују мултимедијалне и интерактивне материјале за дигиталну лекцију; -самостално осмишљавају, креирају и примењују интерактивне мултимедијалне лекције у настави.

 • 1. недеља
  • Појам и значај уџбеника
  • Структуралне компоненте уџбеника и лекције
  • Стандарди квалитета уџбеника
  • Стандарди квалитета дигиталних уџбеника
  • Стандарди квалитета традиционалне и дигиталне лекције
 • 2. недеља
  • Припрема слика
  • Припрема видео снимака
  • Припрема аудио снимака
  • Припрема интерактивног материјала
 • 3. недеља
  • Обликовање интерактивне мултимедијалне лекције - Book Creator
 • 4. недеља
  • Завршни задатак - Израда интерактивне мултимедијалне лекције

45

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3 000,00 динара. Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
2 Душан Станковић, Александра Станковић 23 3.92
3 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
4 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.98