Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Каталошки број програма: 131  

Не

Центар Инвентива, Цара Душана 55/15, Београд, office@centarinventiva.com, 0114042669, ,

Валерија Живковић, valerijazivkovic@gmail.com, 0114042669, 0642319348,

Марија Радовановић, , ГИЗ; Станислава Видовић, , Немачка организација за међународну сарадњу (ГIЗ) ;

Марија Радовановић, , ГИЗ; Станислава Видовић, , Немачка организација за међународну сарадњу (ГIЗ) ; Станка Жица, , ; Катарина Станић, , ; Живка Комленац, , ;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Компетенције професионалаца су унапређене да кроз примену модела медијације подржавају запослене у образовно-васпитној установи, ученике и младе за ненасилно решавање сукоба и да изграде системску мрежу подршке за примену медијације

Професионалци су подржани да: разумеју улогу наставника у креирању подстицајног и безбедног окружења, раде на превенцији, трансформацији и управљању сукобима и примене медијацију као модел ненасилног решавања сукоба,креирају педагошке ситуације и активности којима оснажују ученике да науче медијацију и да је примене у ненасилном решавању вршњачких сукоба,унапреде међусобне односе и атмосферу у школској средини и компетенције комуникације професионалаца и ученика,умреже професионалаце и вршњаке и шире идеје медијације као модела ненасилног решавања сукоба у школама и животним ситуацијама,креирају и примењују школска докумената и закон кроз медијацију у заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у пракси

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у медијацију Увод у ненасилну комуникацију (ННК) Вежбање емпатијеЈезик позитивне акције 2. данУмемо ли да слушамо: различити начини слушањаКонструктивно превазилажење беса Конфликт, фазе развоја, стилови понашања и исходи Кораци у медијацији 3. данМедијатор на делу Медијација у пракси Медијација – вежбање Промоција филма Укратко о медијацији; Шта даље-Акциони план

30

дана: 3
бодова: 18

2600 динара по учеснику. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 11 000 динара бруто са порезима; - Центар Инвентива по организованом семинару 7.000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 5.000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево Станка Жица, Живка Комленац 30 3.93

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.93