Како управљати вршњачким конфликтима

Каталошки број програма: 75  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој и унапређивање професионалних компетенција о примени специфичних вештина и знања за ефикасну контролу и управљање вршњачким конфликтима који доприносе подстицању просоцијалних вредности у циљу сузбијања епидемије вршњачког насиља.

- Оспособљавање за коришћење алата за контролисање и управљање вршњачким конфликтима; - Развијање вештина ефикасне вршњачке комуникације и овладавање техникама које успостављају контролу над конфликтима; - Развијање емпатијског комуницирања и дијалога као највреднијих нивоа интеракцијске повезаности у комуникацији и оспособљавање за њихову примену у непосредном колективу; - Идентификовање и разумевање различитих врста конфликтних ситуација и овладавање моделима адекватног реаговања; - Практична оспособљеност за примену техника конструктивног управљања и контролисања вршњачких конфликата; - Развијање медијаторског приступа за успостављање контроле конфликата; - Утицање на сузбијање епидемије вршњачког насиља афирмацијом вредности.

Након реализације обуке учесници ће бити оспособљени да: - Практично примењују алате за контролисање и управљање вршњачким конфликтима; - Ефикасно имплементирају вештине вршњачке комуникације и технике комуникације које успостављају контролу над конфликтима; - Примењују емпатијско комуницирање и дијалог у колективу и настави као највише нивое интеракције; - Препознају и користе адекватне моделе реаговања на конфликтне ситуације; - Конструктивно решавају конфликтне ситуације у непосредној васпитно-образовној пракси, управљају и контролишу вршњачке конфликте. - Сврсисходно имплементирају вештине вршњачке медијације; - Схвате и развију активистички став према начелима просоцијалности и просоцијалних вредности.

 • 1. дан
  • Фокусирање проблема вршњачког насиља
  • Контрола беса
  • Интеракција у ефикасној вршњачкој комуникацији
  • Успостављање контроле над конфликтима
 • 2. дан
  • Систематско испитивање потреба вршњачке заједнице
  • Афирмација просијалних вредности у вршњачком колективу
  • Васпитно-саветодавни рад са вршњачком групом
  • Вршњачка медијација-програми управљања вршњачким конфликтима

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.500 динара. У цену су укључени радни материјал, освежење у паузама и сваки полазник добија матерјал са предавањима и примерима који се обрађују на обуци, као и матерјал за онлајн инструктивно-саветодавни рад и подршку у примени стеченог знања.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Dobrica Ćosić" Velika Drenova Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 30 3.96
2 Дом ученика средњих школа Књажевац Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 27 3.93
3 Дом ученика средњих школа Књажевац Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 28 3.99
4 Дом ученика средњих школа Трстеник Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 29 3.96

Укупно учесника: 114 | Просечна оцена: 3.96