Компетенције школског библиотекара

Каталошки број програма: 3  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак

Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак

библиотекарство

стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Савладавање правилног библиотечког пословања. Интегрисање програма рада библиотеке у образовно васопитни рад. Упознавање компетенција за стицање звања. Примена дигиталних алата у реализацији активности са ученицима и наставницима.

Усвајање неопходних стручних знања из библиотечко-информационе делатности, неопходних за рад у школској библиотеци: упознавање законских и подзаконских прописа. Учење и усвајање стручних информација у поступку физичке и стручне обраде монографских и евиденције серијских публикација; упознавање правила о садржају фондова школских библиотека и смештају публикација; упознавање и организовање инструмената информације о књижном фонду у библиотеци; научити поступак, значај и обавезу вршења ревизије књижног фонда. Кроз процес самовредновања проценити компетенције које су потребне за стицање звања.Представљање Правилника о стручном усавршавања. Практичан рад - упознати алате Kahoot и Escape room као занимљивији приступ у раду.

Полазник правилно води Инвентарску књигу за монографске публикације. Самостално процењује сопствене компетенције за стицање звања. Примењује дигиталне алате у раду.

 • 1. дан
  • Представљање
  • Значај школских библиотека у систему образовања
  • Физичка и стручна обрада публикација, упознавање са актуелним библиотечко-информационим прописима
  • Књижни фонд у школским библиотекама
  • Ревизија библиотечко-информационе грађе у школској библиотеци
  • Примена Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању-школски библиотекари
  • Компетенције школских библиотекара за напредовање
  • Интегрисање школске библиотеке у образовно васпитни рад
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Биљана Лукић, Дубравка Илић 19 3.97
2 Народна библиотека "Раде Драинац" Прокупље, 21. српске дивизије бб Биљана Лукић, Дубравка Илић 22 3.93
3 ОШ"НХ Синиша Николајевић". Тимочка 24, Београд Биљана Лукић, Дубравка Илић 12 3.98
4 Библиотека "Глигорије Возаровић", Вука Карџића 1, Сремска Митровица Биљана Лукић, Дубравка Илић 15 3.87
5 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб Биљана Лукић, Дубравка Илић 15 3.97

Укупно учесника: 83 | Просечна оцена: 3.94