Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Каталошки број програма: 303  

Не

Друштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Биљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Филип Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет Универзитета у Новом; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Милена Вујошевић Јаничић, доктор наука, Математички факултет; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар, Прва крагујевачка гимназија; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд;

Филип Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет Универзитета у Новом; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Милена Вујошевић Јаничић, доктор наука, Математички факултет; Ненад Митић, доктор рачунарских наука, Математички факултет, Београд; Драган Урошевић, доктор наука, Математички Институт САНУ; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Ана Спасић, дипломирани математичар, мастер, Математички факултет, Београд; Нина Радојичић, мастер математичар, Математички факултет, Универзитет у Београду; Владимир Кузмановић, Мастер математичар, Математички факултет, Универзитет у Београду; Мијодраг Ђуришић, дипломирани математичар, Математичка гимназија; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар, Прва крагујевачка гимназија; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Упознавање наставника са савременим достигнућима у области рачунарства и програмирања, повећање њихових компетенција кроз обраду специфичних тема за редовну и додатну наставу, подизање специфичних дидактично-методичких компетенција

Припрема наставника за успешније извођење редовне наставе информатике (нарочито из области програмирања) и рад са надареним ученицима у основној и средњој школи кроз разраду и методичку обраду тема из те области. Популаризација програмирања и повећање броја учесника ученичких такмичења из програмирања, бољим упознавањем наставника са системом такмичења и начинима припреме ђака. Сугерисање могућих начина за индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију рачунарства и програмирања. Повезивање наставника информатике са представницима ИТ индустрије заинтересованих за тему наставе рачунарства и програмирања.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данРедовна настава рачунарства и информатикеТакмичења из области програмирања

24

дана: 1
бодова: 8

Цена по групи: 24 пута 5000 = 120000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.