Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развоја

Каталошки број програма: 1037  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Мирјана Матовић Матовић, доктор наука, Висока струковна школа за образовање васпитача; Милош Васиљевић, Maстер ликовни уметник , Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Никола Ветнић, доктор, ВШССОВ Нови Сад

Мирјана Матовић Матовић, доктор наука, Висока струковна школа за образовање васпитача; Милош Васиљевић, Maстер ликовни уметник , Висока школа стр. студија за образовање васпитача; Никола Ветнић, доктор, ВШССОВ Нови Сад

уметности

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Разумевање пуног потенцијала музичког и ликовног стваралаштва у контексту одрживог развоја, са циљем постизања квалитетних практичних резултата и савладавања нових знања из области музичке и ликовне уметности као неодвојивих делова в.о. праксе.

Разумевање неопходности музичког и ликовне-стваралачке праксе у свакодневном васпитно-образовном процесу; Препознавање специфичности корисних секундарних сировина корисних у уметничкој пракси намењеној деци; Развијање вештина израде музичких инструмената од рециклажног материјала; Развијање вештина компоновања и производње звука, мелодије, ритма, ликовно обликовање материјала, осећај за склад, ритам, боју, текстуру и структуру материјала.

Професионалац-практичар препознаје неопходност употребе уметничких вештина у свакодневном раду са децом. Свестан је значаја уметности у интегрисању садржаја током васпитно-образовног рада; Упознат је са употребом рециклажног материјала у практичном раду.

  • 1. дан
    • Значај и употреба рециклажног материјала у практичној уметности
    • Нови инструменти и звучне боје
    • Звучно бојење приче
    • Приказ резултата, сумирање утисака, евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Програм је део реализације стручног усавршавања у оквиру KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад Мирјана Матовић Матовић, Милош Васиљевић, Никола Ветнић 23 3.99

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.99