УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Каталошки број програма: 152  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд;

Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ „Бановић Страхиња„ Београд; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање васпитне функције наставе и подршка ефикаснијем решавању васпитних изазова у раду са децом/ученицима и у сарадњи са родитељима.

Унапређивање васпитних функција васпитно-образовних установа. Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитних задатака у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског и "институционалног" васпитања са освртом на значај моралног васпитања. Упознавање полазника са најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање различитих васпиних стилова који се испољавају код деце/ученика и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у примени нових стратегија и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данШколско васпитање – претпоставка квалитетног образовањаОд опште васпитне климе до индивидуалног васпитања деце и ученикаВаспитни профили и стилови у настави и породициВаспитне стратегије и методеJаке и слабе стране у васпитању – заблуде и стереотипи - евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена: 2050,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора и рализатора са трошковима материјала, укупно 1700 динара. - трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 350 динара. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе (ако је то неопходно).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дуле Караклајић", Ул. Дула Караклајића 35а, Лазаревац Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.99
2 Институт за модерно образовање, Масрикова 5, Београд Александар Стевановић, Момчило Степановић 20 3.98
3 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Трг ослобођења 1, Јунковац, општина Лазаревац Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.95
4 ОШ "Момчило Петровић - Озрен", Глождачки пут 23а, Параћин Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 4
5 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.93
6 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи 146, Роћевићи, Краљево Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.97
7 ОШ "Драган Ђоковић Уча", Лађевци б.б. Краљево Александар Стевановић, Момчило Степановић 25 3.99
8 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Стојана Љубића 2, Бојник Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.85
9 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Александар Стевановић, Момчило Степановић 26 3.77
10 ОШ "Бранко Крсмановић", Бранка Крсмановића б.б. Доња Мутница Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.99
11 ОШ "Братство-јединство", Шандора Петефија 33-35 Панчево Александар Стевановић, Момчило Степановић 24 3.94
12 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2, Београд Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.72
13 Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Александар Стевановић, Момчило Степановић 19 3.99

Укупно учесника: 354 | Просечна оцена: 3.93