Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 47  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс, Техничка школа, Власотинце;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Како препознати претње и узнемиравања на интернету. Заштита од претњи на интернету. Упознавање са правилима безбедног коришћења интернета. Шта учинити у случају узнемиравања путем дигиталних медија. Подстиче коришћење информационих технологија.

Обучити наставнике како да пренесу ученицима знања, вештине и технике заштите од непримерених садржаја и негативних ефеката коришћења Интернета. Подићи ниво знањао томе на који начин виртуелна стварност утиче на нас и докле смеју да се упуштају у дигитални свет, да то буде безбедно без последица. Усвајање правила понашања приликом сурфа, четовања, упоyзавање са заштитним алатима на рачунару спам филтера, како поступати са сумњивим е-маил порукама, заштити рачунар од вируса, како препознати преваре на интернету, упознавање са типовима сексуалног узнемиравања путем интернета. Технике и методе заштите профила на друштвеним мрежама. Коме се обратити у случају узнемиравања Савети о безбедности на интернету за родитеље, ученике и наставнике

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаКако препознати облике насиља и најчешћих облика злоупотребе деце на интернету?Онлајн комуникацијаФејсбук и Гугл плус налог2. недељаИнформације на интернетуЗлонамерни програми3. недељаРачунарски вируси и заштита претраживачаПреваре на интернету усмерене ка малолетницима4. недељаИспитивање и обучавање циљњих групаЗавршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 30

3000 динара са плаћеним хонорарима реализатора, порези и доприноси на хонораре, путни трошак реализатора, трошкови завршног сусрета, Накнаад за хостинг сајта онлајн школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.95
2 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 30 3.98
3 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 29 3.94
4 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 27 3.97
5 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.92
6 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 20 3.97
7 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.96
8 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 23 3.93
9 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 23 3.9
10 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 17 3.95
11 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 19 3.86
12 Горан Јовишић, Јовица Стаменковић 21 3.82

Укупно учесника: 273 | Просечна оцена: 3.93