Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Каталошки број програма: 67  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш

Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш; Даница Вукић, Мастер психолог / докторанд , Завод за васпитање деце и омладине; Ивана Врачкић, Дипл.спец.педагог, Градска управа Ниш

васпитни рад

наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Боље разумевање емоција и понашања деце и адолесцената у контексту базичних емотивних и развојних потреба и адекватно реаговање на њих.

Упознавање са концептом базичних емотивних потреба у детињству; Препознавање и разумевање узрока понашања и видљивог емотивног стања код деце; Препознавање целоживотних образаца који су последица незадовољених потреба у детињству; Учење адекватних реакција на специфична и потенцијално проблематична понашања код деце и адолесцената и могућност корекције понашања деце и младих од стране полазника који су завршили обуку; Учење специфичних техника и принципа Бихејвиоралне и Шема терапије за помоћ деци, другима и себи.

Учесници су упознати са концептом базичних емотивних потреба код деце и понашања као резултата потребе у неком моменту; Знају да препознају узрок посматраног понашања код ученика; Знају више о „Шемама“ као целоживотним психолошким обрасцима функционисања и разумеју како ови обрасци настају и како се манифестују; Учесници имају више знања и вештина о томе како реаговати на нека специфична и потенцијално проблематична понашања код деце и адолесцената; Знају више о могућностима корекције и обликовања понашања деце и младих; Савладали су специфичне технике Шема и Бихејвиоралне терапије и мотивисани су да их примењују у решавању психолошких проблема.

 • 1. дан
  • Увод: Представљање реализатора, теме и програма
  • Радионица препознавања базичних емотивних потреба код деце
  • Радионица препознавања „Шема модова“ и „Шема“
  • Анализа понашања детета и адекватно реаговање (примењена анализа понашања)
  • Насилничко и зависничко понашање као посебни изазови проблема у понашању
  • Вежба
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.84
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 23 3.98
3 Ученички центар Београд, Радоја Домановића 27, Београд Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.81
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ћирила и Методија 23, Јабуковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 18 3.89
5 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац,Лесковачког одреа 6 Стеван Станојевић, Даница Вукић 20 3.82
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић, Ивана Врачкић 30 3.95
7 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 23 3.81
8 ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ Стеван Станојевић, Даница Вукић 24 4
9 ОШ "Лазар Станојевић" Ратари Стеван Станојевић, Даница Вукић 20 3.94
10 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.92
11 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63 V спрат, Крушевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 18 3.94

Укупно учесника: 263 | Просечна оцена: 3.9