Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 768  

Да

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“, Светог Саве 9В, 15317 Доња Борина, ucasoft@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, dusan.stankovic@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду мултимедијалних 360° виртуелних окружења и њихову примену у настави.

Разумевање појма мултимедијалног 360° виртуелног окружења. Разумевање значаја текстуалних, визуелних, аудитивних и аудио-визуелних наставних средстава. Разумевање појма мултимедијалности. Разумевање значаја примене мултимедијалних 360° виртуелних окружења у настави. Проналажење 360° виртуелних окружења на Гугл мапама. Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View. Отварање Panoee налога. Упознавање са Panoee радним окружењем. Додавање сферне 360° фотографије у Panoee-у. Додавање приступних тачака са текстом, сликом, спољним линком, звучним и видео-записом у Panoee-у. Додавање нових сцена. Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења у веб алату Panoeе. Примена мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави.

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да: -дефинишу појам мултимедијалног 360° виртуелног окружења -разумеју значај текстуалних, визуелних, аудитивних и аудио-визуелних наставних средстава -разумеју појам мултимедијалности -разумеју значај примене мултимедијалних 360° виртуелних окружења у настави -пронађу 360° виртуелна окружења на Гугл мапама -израде сферну 360° фотографију у апликацији Street View -отворе Panoee налог -користе радно окружење у Panoee-у -додају сферне 360° фотографије у Panoee -додају приступне тачке са текстом, сликом, спољним линком, звучним и видео-записом -додају нове сцене - израде мултимедијално 360° виртуелно окружење у веб алату Panoeе -примене мултимедијално 360° виртуелно окружење у настави

 • 1. недеља
  • Појам мултимедијалног 360° виртуелног окружења
  • Дидактички значај 360° виртуелног окружења у настави
  • Доступна 360° виртуелна окружења
 • 2. недеља
  • Како настаје 360° виртуелно окружење на Street View-у?
  • Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View
  • Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење - Panoee
 • 3. недеља
  • Завршни задатак: Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 3 000,00 динара. Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 2 4
2 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
3 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4
4 Душан Станковић, Александра Станковић 1 4

Укупно учесника: 5 | Просечна оцена: 4