Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Каталошки број програма: 680  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Милица Ћебић, магистар педагогије, Учитељски факултет у Београду; Живка Крњаја, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитет у Београду;

Милица Ћебић, магистар педагогије, Учитељски факултет у Београду; Живка Крњаја, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитет у Београду; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Зорица Ковачевић, доктор дидактичко-методичких наука, Универзитет у Београду – Учитељски факултет; Светлана Почуча, Учитељски факултет, ; Ивана Прлић, , ВШСС за васпитаче Сирмијум ; Драгана Пурешевић, Мастер педагог, Филозофски факултет Универзитет у Београду;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање интегрисаног приступа учењу којим се се подстиче развој критичког мишљења

- развијање компетентности практичара за подршку учењу деце кроз истраживање и машту - јачање компетентности практичара за подршку учењу заснованом на искуствима деце, њиховим претпоставкама, идејама и питањима - оснаживање практичара у приступу којим подстичу децу да своја сазнања и искуства изражавају и представљају на различите начине - јачање професионалне осетљивости практичара за резумевање значаја сарадње и грађење дијалога међу децом и децом и одраслима у процесу учења

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА кафе пауза2. ЛИЧНО ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊАпауза за ручак и освежење3. КАТЕГОРИЗАЦИЈА КАО ДИМЕНЗИЈА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊАкафе пауза4. ПРИМЕНА2. дан 1. ПИТАЊА КАО ПОКРЕТАЧ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА кафе пауза 2. ИСТРАЖИВАЊЕ КАО ПОКРЕТАЧ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊАпауза за ручак и освежење 3. ПИТАЊА У ФУНКЦИЈИ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА кафе пауза4. ПРИМЕНА

30

дана: 2
бодова: 16

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 3,500.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера, као ни трошкови смештаја и ишране тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Радост", Нови Бановци, Кабларска бб, Општина Стара Пазова Зорица Ковачевић, Ивана Прлић 30 3.91
2 ПУ "Бамби", Кула Зорица Ковачевић, Ивана Прлић 30 3.8
3 Београд, ПУ "Дечији дани" Милица Ћебић, Зорица Ковачевић 29 3.86
4 ПУ - дечији вртић "Маштоленд", Радничка 18, Нови Сад Милица Ћебић, Драгана Коруга, Светлана Почуча 30 3.95
5 Вртић "Венди", Браће Дроњак бб, Нови Сад Зорица Ковачевић, Светлана Почуча 30 3.93
6 Вртић "Новосађанче", Бановић Страхиње бб Светлана Почуча, Ивана Прлић 30 3.82
7 Вртић "Калимеро", Драгише Брашована 16 Драгана Коруга, Драгана Пурешевић 30 3.96
8 ПУ "Полетарац" депанданс "Слончић, ,Барајево Зорица Ковачевић, Светлана Почуча 30 3.71
9 Вртић "Новосађанче", Бановић Страхиње бб, Нови Сад Ивана Прлић, Драгана Пурешевић 29 3.82
10 Вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 90, Нови Сад Милица Ћебић, Зорица Ковачевић 30 3.8

Укупно учесника: 298 | Просечна оцена: 3.86