Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 814  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула; Данијела Миличић Требатицки, , Предшколска установа “Радост”, Србобран; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”

Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула; Данијела Миличић Требатицки, , Предшколска установа “Радост”, Србобран; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање професиналних компетенција просветних радника у предшколским установама за истраживање васпитне праксе и оспособљавање за креирање смислене педагошке документације током развијања реалног програма уз помоћ дигиталне технологије.

Разумевање сврхе документовања. Разумевање документовања као тимског процеса и заједничке активности свих учесника (васпитача, деце, родитеља). Унапређивање дигиталне и комуникационе компетентности и међусобне сарадње свих актера у развијању и документацији реалног програма, а коју подржава програм, кроз примену дигиталних технологија. Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке сваком кораку развијања програма и доношења одлука. Оспособљавање васпитача за документовање реаланог програма уз подршку дигиталне технологије.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - познавати и разумети и сврху и облике документовања у складу са Основама прогама предшколског васпитања и образовања “Године узлета”, - умети да користе Гугл Диск за заједничко стварање, складиштење, дељење, као и хоризонталну размену и учење, - познавати могућности електронског вођења документације у складу са новим Основама ПВО, - умети да користе Гуглове алате за праћење и документовање развијања програма уз укључивање свих учесника васпитно-образовног процеса, - бити оспособљени да креирају Тематски/Пројектни портфолио користећи Гуглове сарадничке алате, - познавати основне појмове и суштину Дечјег портфолиа и умети да га креирају.

  • 1. недеља
    • Могућности електронског документовања у складу са програмском концепцијом „Године узлета“
  • 2. недеља
    • Употреба Гугл алата у сврху праћења, документовања, развијања и вредновања програма

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 5 4
2 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 52 3.97
3 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 5 4
4 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 11 4
5 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 28 3.98
6 Данијела Миличић Требатицки, Олга Милићевић 22 3.98

Укупно учесника: 123 | Просечна оцена: 3.99