Творба речи у настави српског језика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 838  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка; Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija;

Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Ива Копрена, , LC Waikiki Srbija;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника основних и средњих школа у области творбе речи, са посебним освртом на родно сензитивни језик, употребу додатних дидактичних материјала и решавање проблематичних примера при припремама ученика за такмичење.

Оспособљавање наставника за проналажење адекватних решења за пренебрегавање проблематичних примера у пракси. Оспособљавање наставника за одабир репрезентативних примера за проблематичне типове творбе. Оспособљавање наставника за једноставнија објашњења сличних творбених начина на граничним примерима. Оспособљавање наставника за употребу дескриптивних и нормативних речника као помоћног средства у настави творбе речи. Оспособљавање наставника за креативни приступ у креирању мањих речника нових речи.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. недељаПроблеми у настави творбе речи2. недељаРазликовање творбеног и лексичког значења3. недељаМоциона творба и родно сензитивни језик4. недељаТворба нових речи и нормативни статусАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 20 3.95
2 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 11 3.95
3 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 12 3.99
4 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 8 4
5 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 16 3.98
6 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 13 3.98
7 Светлана Слијепчевић, Јелена Братић 9 3.98

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.98