Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 333  

Да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Душица Мијаиловић, дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице; Милица Мијаиловић, информатичар , sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria ; Лазар Мијаиловић, апсолвент - Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila, Philippines ;

Душица Мијаиловић, дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице; Милица Мијаиловић, информатичар , sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria ; Лазар Мијаиловић, апсолвент - Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila, Philippines ;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање структура за разумевање значаја и подстицања критичког мишљења о информацијама са Интернета, кроз унапређење информационе писмености и повећање свести о Интернет праву и значају заштите идентитета, приватности и личности на Интернету.

Упознавање учесника са важношћу и значајем критичког размишљања при коришћењу Интернета; Повећање и унапређење информационе писмености; Упознавање са Интернет правом и разумевање значаја Интернет етике и бонтона; Унапређење свести о траговима које остављамо на Интернету и дигиталном идентитету који они креирају; Спознаја утицаја дигиталног идентитета на лични и професионални живот; Упознавање са облицима Интернет насиља, начинима њиховог спречавања и санкционисања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаКритичко размишљање и Интернет2. недељаДигитални идентитет3. недељаИнтернет право4. недељаКритичко размишљање и Интернет у праксиЗавршни скуп и евалуација

60

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику је 4.000 дин. бруто, а за групу од 30 учесника 90.000 дин. бруто. У цену програма укључена је надокнада за ауторе и реализаторе, обезбеђивање ЛМС платформе, електронски материјал, организација завршног сусрета, израда и достаљање уверења о савладаној обуци и непредвидљиви трошкови. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране реализатора/полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душица Мијаиловић, Милица Мијаиловић, Лазар Мијаиловић 26 3.92
2 Душица Мијаиловић, Милица Мијаиловић, Лазар Мијаиловић 24 3.87
3 Душица Мијаиловић, Милица Мијаиловић, Лазар Мијаиловић 23 3.9

Укупно учесника: 73 | Просечна оцена: 3.9