Стрес у школи – превазилажење, промена

Каталошки број програма: 149  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Да се код учесника формира потпуно разумевање појма стреса, рационалан приступ стресним ситуацијама и упознавање са позитивним стратегијама превазилажења стреса

Дефинисање појма стреса, упознавање са професионалним стресом у школи, препознавање извора стреса, препознавање и промена избегавајућих и непродуктивних реакција на стрес, рационалан приступ стресу, успостављање успешне комуникацијске везе са другим учесницима у стресу, примена позитивних стратегија за превазилажење стреса, коришћење стреса као шансе за развој, размена позитивних искустава из решених стресних ситуација, помоћ другим учесницима у образовном процесу у решавању стресних ситуација.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник

1. дан 1. Појам и врсте стреса - стрес у школи 2. Фазе стреса, симптоми стреса 3. Позитивне стратегије за превазилажење стреса 4. Могућности и видови подршке у превазилажењу стреса

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 17 3.98
2 Музичка школа Корнелије Станковић - Трстеник Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 20 3.99
3 Дом ученика средњих школа Зајечар Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 30 3.94
4 ОШ Станоје Главаш - Смедеревска Паланка Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 19 3.98
5 Техничка школа Павле Савић-Нови Сад Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 30 3.97
6 Tехничка школа Павле Савић-Нови Сад Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 16 3.98
7 ОШ Ђорђе Јовановић-Ново Милошево Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 29 3.96
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 22 4

Укупно учесника: 183 | Просечна оцена: 3.98