Савремени трендови у пејзажној архитектури у условима климатских промена

Каталошки број програма: 940  

Не

Шумарски факултет Београд, Кнеза Вишеслава 1, 11000 Београд, office@sfb.bg.ac.rs, 0113053990, , 0112545485

Марија Нешић, marija.nesic@sfb.bg.ac.rs, 0113053983, 0637115331,

Милка Главендекић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду-Шумарски факултет; Maтилда Ђукић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Драгица Обратов-Петковић, доктор биолошких наука, Универзитет у Београду-Шумарски факултет; Мирјана Оцокољић, Др наука, Шумарски факултет; Ненад Ставретовић, доктор биотехничких наука, Шумарски факултет; Весна Голубовић Ћургуз, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Јелена Томићевић-Дубљевић, доктор наука у области пејз. арх.и хорт., Шумарски факултет-Универзитета у Београду; Ивана Бједов, доктор, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Невена Васиљевић, доктор наука, Универзитет у Београду — Шумарски факултет; Невенка Галечић, доктор наука за пејзажну арх. и хорт., Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Данијела Ђунисијевић-Бојовић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Биљана Јовић, доктор техничких наука за арх. и урбаниз, Универзитет у Београду, Шумарски факултет; Марија Марковић, доктор пејзажне архитектуре, Шумарски факултет; Ђурђа Петров, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Дејан Скочајић, др, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Марија Нешић, доктор наука – биотехничке науке, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Драган Вујичић, магистар биотехничких наука, Универзитет у Београду – Шумарски факултет;

Милка Главендекић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду-Шумарски факултет; Maтилда Ђукић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Драгица Обратов-Петковић, доктор биолошких наука, Универзитет у Београду-Шумарски факултет; Весна Голубовић Ћургуз, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Јелена Томићевић-Дубљевић, доктор наука у области пејз. арх.и хорт., Шумарски факултет-Универзитета у Београду; Ивана Бједов, доктор, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Невенка Галечић, доктор наука за пејзажну арх. и хорт., Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Данијела Ђунисијевић-Бојовић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Биљана Јовић, доктор техничких наука за арх. и урбаниз, Универзитет у Београду, Шумарски факултет; Ђурђа Петров, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Јована Петровић, доктор биотехничких наука, Шумарски факултет Универзитет у Београду; Борис Радић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Драгана Скочајић, доктор наука , Шумарски факултет, Универзитет у Београду; Дејан Скочајић, др, Универзитет у Београду - Шумарски факултет; Драгана Ћоровић, доктор наука, Универзитет у Београду — Шумарски факултет; Марија Нешић, доктор наука – биотехничке науке, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Драган Вујичић, магистар биотехничких наука, Универзитет у Београду – Шумарски факултет; Невена Васиљевић, доктор наука, Универзитет у Београду — Шумарски факултет; Марија Марковић, доктор пејзажне архитектуре, Шумарски факултет; Ненад Ставретовић, доктор биотехничких наука, Шумарски факултет

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање наставничких компетенција, стицање нових знања, способности и вештина и унапређивање интердисциплинарног приступа образовању у сагледавању промена које настају као последица климатских промена у различитим екосистемима.

Упознавање наставника са савременим знањима везаним за утицаје климатских промена на урбане, руралне и природне екосистеме. Циљ програма је да се, на примерима добре праксе, наставници упознају са: методама и техникама историјске анализе предела; применом мултифункционалног концепта зелене инфраструктуре и сервиса екосистема; мерама очувања и унапређења биодиверзитета; производњом садног материјала који је прилагођен на климатске промене; применом интегралних мера заштите; екологијом, превенцијом и сузбијањем инвазивних биљних врста, патогена и штетних организама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данБиљни материјал у пејзажној архитектури и хортикултури Лековите и ароматичне биљке у пејзажној архитектуриПаузаИнвазивне биљне врсте и њихови утицаји на стабилност екосистемаЕкофизиолошки аспекти минералне исхране биљака Пауза за ручакУрбана екологијаЗеленило спортско-рекреативних објекатаПаузаУтицај климатских промена на виталност и здравствено стање биљака у пејзажној архитектури.Природни и функционални аспекти предела- биолошка заштита биљакаТест2. данКултурни предели као лабораторије одрживостиПаузаУправљање заштићеним природним добрима и улога локалне заједнице у управљању Трансформација урбаног пејзажа: поуке историје простора у савременом контекстуПауза за ручакХармонизацијa односа архитектуре и пејзажа у савременој пејзажној архитектуриТрендови коришћења паркова у условима климатских променаПаузаСавремене тенденције у пројектовању отворених простора града у контексту еколошких променаВизуелизација у пејзажној архитектуриТест

30

дана: 2
бодова: 16

7000 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шумаска школа Краљево, ул. Карађорђева бр. 262 Милка Главендекић, Ненад Ставретовић, Весна Голубовић Ћургуз, Јелена Томићевић-Дубљевић, Ивана Бједов, Невена Васиљевић, Данијела Ђунисијевић-Бојовић, Биљана Јовић, Марија Марковић, Јована Петровић, Борис Радић, Драгана Скочајић, Драгана Ћоровић, Марија Нешић, Драган Вујичић 23 3.95

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.95