Гимп слободан софтвер за обраду слика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 290  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Гордана Максимовић, дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац;

Гордана Максимовић, дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање и унапређивање дигиталних компетенција наставника кроз обуку за коришћење слободног програма за обраду слика, као једног од значајнијих визуелних средстава у настави.

Подстицање наставника да користе доступан бесплатан слободан софтвер који омогућава припрему дигиталних слика за потребе коришћења у настави, рачунарске графике, web дизајна, презентација и анимација. Обука наставника да креирају, користе и обрађују сопствене слике за потребе наставе и израде наставних материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвод у програме за обраду слика2. недељаРад са алаткама и примена ефеката над сликама3. недељаРад са слојевима4. недељаПримена филтераРад са текстомЗавршни сусрет

20

недеља: 4
бодова: 24

3000 дин по учеснику (У цену је урачунат хонорар реализатора, трошкови одражавања завршног сусрета)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 17 3.98
2 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 13 3.85
3 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 10 3.98
4 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 6 3.68
5 Гордана Максимовић, Александра Филиповић 9 3.93

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.88