Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Каталошки број програма: 249  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Радмила Гошовић, Професор филозофије, Удружење "Група МОСТ", Београд ; Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ ''Ратко Вукићевић'' Ниш; Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Милена Маринковић, Професор разредне наставе, ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије, Филозофски факултет,група педаг. и псих.Сарајево; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Наташа Милојевић, Дипломирани школски психолог-педагог, Предшколска установа "Дечја радост", Панчево; Стаменка Судар, , Средња економска школа Сомбор; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар , ; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Весна Богосављевић, , Основна школа Слободан Секулић; Борислава Максимовић, -, - ; Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ; Валентина Завишић, дипл. дефектолог, незапослена; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд; Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.

Упознавање са: - процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; - израдом плана индивидуализације и ИОП-а; - начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; - планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; - особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; - поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници: - лакше препознати потребе ученика за додатном образовном подршком; - умети да израде педагошки профил, план индивидуализације и ИОП; - флексибилније приступати планирању наставе кроз израду ИОП-а; - планирати час тако да садржи мере подршке за ученика коме је то потребно како би он у сарадњи са другим ученицима учествовао у наставном процесу; - бити мотивисанији да подржавају целовит развој ученика

 • 1. дан
  • Увод и отварање
  • Шта је инклузивно образовање
  • Пауза
  • Како идентификовати потребе за подршком у образовању
  • Пауза за ручак
  • Техника и израда педагошког профила
  • Пауза
  • Стратегије наставе са даровитим ученицима
 • 2. дан
  • Шта је индивидуални образовни план
  • Пауза
  • Планирање подршке у образовању
  • Пауза за ручак
  • Израда ИОП-а
  • Пауза
  • Примена, ревизија и вредновање ИОП-а
  • Затварање и евалуација семинар

30

дана: 2
бодова: 16

3.500 динара по учеснику. У цену су укључени радни материјали, прилози и приручник, путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Северна Митровица, Удружење родитеља "Подржи ме", Немањина бб Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 23 3.98
2 Београд, Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 22 3.88
3 Београд, Грађевинска школа, Хајдук Станка 2 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 25 3.71
4 Смедерево, Текстилно-технолошка и пољопривредна школа "Деспот Ђурађ", Црвене армије 156 Љиљана Стојановић, Милена Васић 29 3.95
5 Свилајнац, ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 2 Радмила Гошовић, Валентина Завишић 29 4
6 Сечањ, Средња школа "Вук Караџић", Гимназијска 2 Милена Јеротијевић, Наташа Милојевић 20 3.77
7 Рогача, ОШ "Јанко Катић", Космајска 153 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 20 3.99
8 Ниш, Брзи Брод, Основна школа "Зоран Ђинђић", Павла Софтића 30 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 30 3.91

Укупно учесника: 198 | Просечна оцена: 3.9