Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Каталошки број програма: 249  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Радмила Гошовић, Професор филозофије, Удружење "Група МОСТ", Београд ; Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ ''Ратко Вукићевић'' Ниш; Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Милена Маринковић, Професор разредне наставе, ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије, Филозофски факултет,група педаг. и псих.Сарајево; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Наташа Милојевић, Дипломирани школски психолог-педагог, Предшколска установа "Дечја радост", Панчево; Стаменка Судар, , Средња економска школа Сомбор; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар , ; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Весна Богосављевић, , Основна школа Слободан Секулић; Борислава Максимовић, -, - ; Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ; Валентина Завишић, дипл. дефектолог, незапослена; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд; Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.

Упознавање са: - процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; - израдом плана индивидуализације и ИОП-а; - начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; - планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; - особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; - поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници: - лакше препознати потребе ученика за додатном образовном подршком; - умети да израде педагошки профил, план индивидуализације и ИОП; - флексибилније приступати планирању наставе кроз израду ИОП-а; - планирати час тако да садржи мере подршке за ученика коме је то потребно како би он у сарадњи са другим ученицима учествовао у наставном процесу; - бити мотивисанији да подржавају целовит развој ученика

 • 1. дан
  • Увод и отварање
  • Шта је инклузивно образовање
  • Пауза
  • Како идентификовати потребе за подршком у образовању
  • Пауза за ручак
  • Техника и израда педагошког профила
  • Пауза
  • Стратегије наставе са даровитим ученицима
 • 2. дан
  • Шта је индивидуални образовни план
  • Пауза
  • Планирање подршке у образовању
  • Пауза за ручак
  • Израда ИОП-а
  • Пауза
  • Примена, ревизија и вредновање ИОП-а
  • Затварање и евалуација семинар

30

дана: 2
бодова: 16

3.500 динара по учеснику. У цену су укључени радни материјали, прилози и приручник, путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Северна Митровица, Удружење родитеља "Подржи ме", Немањина бб Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 23 3.98
2 Београд, Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 22 3.88
3 Београд, Грађевинска школа, Хајдук Станка 2 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 25 3.71
4 Смедерево, Текстилно-технолошка и пољопривредна школа "Деспот Ђурађ", Црвене армије 156 Љиљана Стојановић, Милена Васић 29 3.95
5 Свилајнац, ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 2 Радмила Гошовић, Валентина Завишић 29 4
6 Сечањ, Средња школа "Вук Караџић", Гимназијска 2 Милена Јеротијевић, Наташа Милојевић 20 3.77
7 Рогача, ОШ "Јанко Катић", Космајска 153 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 20 3.99
8 Ниш, Брзи Брод, Основна школа "Зоран Ђинђић", Павла Софтића 30 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 30 3.91
9 Нови Сад, Основна школа "Соња Маринковић", Пушкинова 28 Драгица Миражић Немет, Соња Париповић 22 3.98
10 ОШ Иван Горан Ковачић, Максима Горког 29, Суботица Милена Јеротијевић, Наташа Милојевић 27 3.87
11 ОШ Иван Горан Ковачић, Максима Горког 29, Суботица Радмила Гошовић, Стаменка Судар 17 3.83
12 ОШ Иван Горан Ковачић, Максима Горког 29, Суботица Милена Маринковић, Валентина Завишић 30 3.47
13 ОШ Иван Горан Ковачић, Максима Горког 29, Суботица Љиљана Стојановић, Милена Васић 30 3.96
14 Машинско-електротехничка школа Прибој Вука Карађића, 31330 Прибој Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 28 3.9

Укупно учесника: 352 | Просечна оцена: 3.87